Bulgarie

Pages: 8 (1804 mots) Publié le: 6 mai 2009
De muur die ons scheidt reikt niet tot in de hemel, maar bijna

Tijdens het historische pausbezoek in Bulgarije in 2002, verwelkomde abt Joan Dragovitski hem in zijn abdij van Rila met de woorden " de muur die de katholieke en de orthodoxe kerken van elkaar scheidt reikt niet tot in de hemel". De kerken zijn misschien gescheiden, maar we hebben één zelfde geloof. Een recente, persoonlijkwedervaren bewees me dat die muur dan toch heel hoog was, tenminste aan de Bulgaarse kant. Ik ben immers recentelijk getrouwd met een Bulgaarse en de priesters van de belangrijkste kerken in een grote stad van het land weigerden ons huwelijk in te zegenen, tenzij ik me 'bekeerde' tot het orthodoxe geloof. Bij de Belgische ambassade in Sofia werd mij aangeraden verder kerken af te lopen. Hun ervaring isdat bepaalde orthodoxe priesters geen problemen hebben met gemengde huwelijken.

Er lijken inderdaad geen voorschriften te bestaan in de orthodoxe kerk die gemengde huwelijken met katholieken zouden verbieden. De weigeringen van de priesters met wie we spraken vertolkt eerder een diep wantrouwen, zelfs agressiviteit. In februari vorig jaar getuigde de toen pas benoemde bisschop van Plovdiv,Nikolaï ot Znepol, van een gelijkaardige agressiviteit toen hij op de Bulgaarse TV zender BTV verklaarde dat paus Benedictus XVI en alle katholieken afvalligen zijn.

Bulgarije is sinds 2007 lid van de Europese Unie. Maar vele Bulgaren zijn mentaal nog geen Europeanen. Verschillende factoren spelen hier een rol: afgunst is vermoedelijk één van de verklaringen. De meest dynamische Bulgaren zijn naarhet Westen geëmigreerd. Sinds 1990 is Bulgarije ongeveer 15% van haar bevolking kwijt. Bulgaren verdienen in het buitenland veel beter hun leven dan zij die achterbleven in het moederland. Dit is althans de perceptie van vele Bulgaren. Een tweede factor is een nogal verspreide latente sympathie voor Rusland. Bulgarije wordt nog steeds bestuurd door ex-communisten of hun kinderen. Velen onder henstudeerden aan (toen) prestigieuze Sovjet universiteiten. Zo behaalde Eurocommissaris Kuneva haar doctoraat aan de universiteit van Leningrad.

Een derde factor is de tendentieuze geschiedenisinterpretatie die jarenlang onderwezen werd. In 1988 toonde slavist Patrick Sériot aan hoe de Sovjetpropaganda, om de tweedeling van Europa historisch te staven, in een periode waar westerse invloeden alhet Sovjetregime bedreigde, die tweedeling stoelde op de historische scheiding tussen katholiek en orthodox Europa. Sovjet historici zoals professor Dešeriev stelden de voorgeschiedenis van het ijzeren gordijn voor, als een opeenvolging van pogingen van de katholieke kerk om de Slaven te onderwerpen en te latiniseren. Dit imperialisme avant la lettre stuitte echter op verzet aan Slavische kant.Het toenmalige Oostblok was dus de erfgename van de heiligen Constantijn-Kiriel en Methodos in hun strijd om de Slavische culturen te behoeden tegen de Westerse expansiedrang.

Opgegroeid met een dergelijke geschiedschrijving is voelen vele Bulgaren zich bedreigd nu de bescherming van de Russische geloofsbroeders weggevallen is. Te meer dat ze het succes gadeslaan van dynamische evangelischekerken die op financiële middelen kunnen rekenen van Amerikaanse kerkgenootschappen.

In werkelijkheid is het niet mogelijk één enkel historisch bewezen feit aan te wijzen waaruit zou blijken dat Rome ooit de ambitie had om Bulgarije te domineren of te latiniseren. In tegendeel. De Latijnse mis werd pas door het concilie van Trente opgelegd, om de universaliteit van de katholieke kerk teweerspiegelen. Maar in de praktijk werden andere talen niet verboden. In 1631, een halve eeuw na het concilie, werd bijvoorbeeld door de Vaticaanse persen een Romeins missaal in het Slavisch gedrukt voor de Kroatische kerk.

De huidige Bulgaarse Orthodoxe kerk
Na de val van het communisme, werd patriarch Maxim, die in 1971 door het Communistisch bewind benoemd werd, sterk gecontesteerd. Aangezien de...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • Bulgarie
  • La bulgarie
  • Bulgarie
  • Le textile en bulgarie
  • Bulgarie 1877

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !