Credit bancaire

Pages: 157 (39126 mots) Publié le: 15 avril 2011
ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

MÔ TẢ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH AN GIANG

GVHD: Nguyễn Ngọc Thiên Tâm SVTH: Võ Thị Thanh Hương Lớp : DH6TC1

Long Xuyên, Tháng 5 năm 2009

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Giảng viên hướng dẫn:........................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Người chấm, nhận xét 1 : ........................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Người chấm, nhận xét 2 : ........................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày ….. tháng ….. năm ……

LỜI CẢM ƠNĐến với giảng đường đại học với bao mơ ước, hoài bão. Em thật sự cảm thấy mình rất may mắn vì trong suốt quá trình học tập cũng như nghiên cứu và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhìêu sự quan tâm, chia sẽ, cũng như giúp đỡ từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và đặc biệt là ba mẹ, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng em đến...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • crédit bancaire
  • Credit bancaire
  • Crédit bancaire
  • Credits bancaires
  • Credit bancaire
  • Credit bancaire
  • Le credit bancaire
  • La gestion des risques de crédit bancaire

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !