Cz - etrangere en republique

Pages: 148 (36863 mots) Publié le: 28 mars 2011
Informační publikace pro cizince Česká republika

Praha 2009

© Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0

OBSAH: 1. Úvod......................................................................................................................................5 2. Obecný úvod oČR................................................................................................................7 Odkazy na podrobné zdroje informací...................................................................................9 3. Struktura a fungování moci zákonodárné, výkonné a soudní; veřejná správa....................10 3. 1. Parlament České republiky .........................................................................................10 3. 2. Výkonná moc..............................................................................................................10 3. 3. Soudy, státní zastupitelství..........................................................................................10 3. 4. Veřejná správa.............................................................................................................11 3. 5. eGovernment vČR......................................................................................................12 3. 6. Jednací jazyk na úřadech.............................................................................................14 Odkazy na podrobné zdroje informací.................................................................................15 4. Pobyt cizince na území ČR/ Schengenu a státníobčanství.................................................17 4. 1. Základní informace o pobytu cizinců..........................................................................17 4. 2. Přechodný pobyt na území ČR/Schengenu .................................................................17 4. 3. Trvalý pobyt vČR....................................................................................................... 21 4. 4. Další praktické informace ...........................................................................................25 4. 5. Rodné číslo..................................................................................................................26 4. 6. Státní občanství Českérepubliky................................................................................26 Odkazy na podrobné zdroje informací.................................................................................27 5. Kam se obrátit pro pomoc................................................................................................... 29 5. 1.Advokáti......................................................................................................................29 5. 2. Veřejný ochránce práv ................................................................................................29 5. 3. Ochrana spotřebitelů, Česká obchodní inspekce.........................................................29 5. 4. Korupce.......................................................................................................................29 5. 5. Řešeníkrizových situací .............................................................................................30 5. 6. Řešení dalších krizových situací .................................................................................31 6. Systém školství a uznávání vzdělání...................................................................................33 6. 1. Předškolní vzdělání..................................................................................................... 34 6. 2. Povinné a základní vzdělávání....................................................................................35 6. 3. Střední vzdělávání.......................................................................................................35 6. 4. Vyšší odborné vzdělávání...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • La légion étrangere
  • Politique etrangere
  • l'aide etrangere
  • Chapitre GrandsCourants CZ
  • La culture etrangère
  • Langues étrangères
  • langue étrangère
  • Une annee etrangere

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !