Discours van de globalisering

Pages: 52 (12830 mots) Publié le: 30 juin 2010
Inleiding 2

1 De methode 3

1.1 Kwalitatieve inhoudsanalyse 3
1.2 De kranten 4
1.3 Observatieperiodes 6
1.4 De inhoudsanalyse in vier stappen 6

2 Literatuurstudie, hypotheseformulering en analyseschema 7

2.1 Globalisering: een multidimensionaal begrip 7
2.2 Link met het maatschappelijke onbehagen 9
2.3 Hypothesen 12
2.4 Het analyseschema 12

3 Analyse van het discours 18

3.1Strikte interpretatie 18
3.1.1 Periode 1: oktober – december 2001 18
3.1.1.1 Context 18
3.1.1.2 Analyses 19
3.1.1.3 Vergelijking Franstalige – Nederlandstalige kranten 26
3.1.1.4 Samenvatting 31
3.1.2 Periode 2: oktober – december 2006 32
3.1.2.1 Context 32
3.1.2.2 Analyses 32
3.1.2.3 Vergelijking Franstalige – Nederlandstalige kranten 41
3.1.2.4 Samenvatting 44
3.2 Vrijereinterpretatie van de items 45
3.2.1 Periode 1: oktober – december 2001 45
3.2.1.1 Analyses 45
3.2.1.2 Vergelijking Franstalige – Nederlandstalige kranten 47
3.2.1.3 Samenvatting 48
3.2.2 Periode 2: oktober – december 2006 50
3.2.2.1 Analyses 50
3.2.2.2 Vergelijking Franstalige – Nederlandstalige kranten 54
3.2.2.3 Samenvatting 55
3.3 Vergelijking periode 1 – periode 2 56

Bibliografie 63Bijlage 63

Inleiding

Door globalisering delocaliseren ondernemingen hun bedrijven naar lageloonlanden, daardoor verliezen wij onze jobs. De politici kunnen daar niets aan doen omdat zij op de multinationale bedrijven geen vat hebben. Bovendien worden onze kleine bedrijven door diezelfde multinationale overgenomen. We kunnen daarmee niet concurreren, tenzij wij aanvaarden dat onze lonen afgeslanktworden. Om een lang verhaal kort te maken, zorgt globalisering ervoor dat wij hier geen baan meer hebben, dat arbeiders daar tegen belachelijk lage lonen werken, en dat multinationale bedrijven onredelijk hoge winsten maken, maar alleen hun CEO’s genieten ervan. En niemand kan een multinationaal stopzetten want deze speelt met de wetten en gaat waar deze de gunstigste zijn.

Dit is eenkarikaturaal idee van het discours van de globalisering. Maar in welke maat is dit karikaturaal?

Deze thesis wil de globalisering niet beoordelen, maar gewoon proberen te weten welke discours daarmee gepaard gaat, door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse. Met andere woorden: wat zeggen ‘wij’ over de globalisering, en hoe percipiëren ‘wij’ deze tendens?

‘Wij’, de mensen, de arbeiders, devolwassenen of de jongeren, de bewoners van West-Europa… ? Deze thesis gaat een beeld schetsen van het discours dat uit de populairste kranten van België blijkt in 2006 en dit te vergelijken met het jaar 2001. De bedoeling is niet alleen proberen te weten hoe het discours eruit ziet, maar ook proberen te weten of dit discours het toenemende maatschappelijke onbehagen kan verklaren.

Om dit te doenwordt een kwalitatieve inhoudsanalyse gebruikt. Die methode en de manier waarop deze studie wordt verricht, zullen in het eerste deel uitgelegd worden. Daarna vinden jullie in deel 2 een samenvatting van de geraadpleegde literatuur over de globalisering en het maatschappelijke onbehagen, en de hypothesen. Het derde deel geeft de analyses weer en het vierde deel vormt het besluit.
1 De methode

1.1Kwalitatieve inhoudsanalyse

“In de inhoudsanalyse gaat men na wat er gezegd wordt in de boodschap en niet waarom de inhoud aldus is opgevat of hoe personen reageren tegenover de inhoud.” (Berelson; 1952)

Met andere woorden, het is niet de bedoeling om te weten te komen waarom de verschillende kranten hun discours over de globalisering zo opbouwen, maar wel te achterhalen welke aspecten vande globalisering naar boven komen in het discours.

Klassieke inhoudsanalyse wordt bekritiseerd want ze gaat ervan uit dat de zender en de ontvanger (lezer, kijker of toehoorder) de boodschap op dezelfde manier interpreteren. Er wordt haar ook verweten te veel aandacht aan de boodschap zelf te schenken, en zich tot de manifeste betekenis te beperken. Een ander kritiek is dat ze niet naar de...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Van joli van
  • Le Discours
  • Discours
  • Discours
  • Discour
  • Discour
  • Discours
  • Discours

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !