Fusions et acquisitions

13982 mots 56 pages
Cuprins

Cap. 1 Achizitii si fuziuni……………………………………………………...3 1.1 Notiuni introductive……………………………………………………………..... 3 1.2 Fuziuni…………………………………………………………………………… 4 1.3 Achiziţii………………………………………………………………………….. 5 1.4 Motivaţii economico – financiare ale fuziunilor şi achiziţiilor………………….13 5. Factorii care au influenţat activitatea de fuziuni şi achiziţii……………………..20 1.6 Mecanismul achiziţiilor şi fuziunilor în Uniunea Europeană…………………….23

Cap. 2 Piaţa fuziunilor şi achiziţiilor în România……………………………27 2.1 Cadrul legislativ, juridic şi fiscal al tranzacţiilor cu societăţi comerciale în România ………………………………………………………………………………………..27 2.2 Efectele juridice ale fuziunii şi achiziţiei societăţilor comerciale………………..30 2.3 Fuziuni şi achiziţii în România in anul 2004…………………………………….31 2.4 Principalele provocări şi perspective ale fuziunilor şi achiziţiilor pe piaţa românească……………………………………………………………………………35 Bibliografie……………………………………………………………………..34

Cap. 1 Achizitii si fuziuni

1.1 Notiuni introductive

Din punct de vedere tehnic, fuziunea constă în combinarea a două sau mai multe companii cu scopul de a crea o entitate economică prin unificarea patrimoniilor.
Fuziunea este tratată de mulţi economişti ca o formă de achiziţie şi cunoaşte două forme: absorbţia şi fuziunea pură sau contopirea. Această din urmă formă de fuziune este cunoscută şi sub numele de fuziune prin consolidare.
Din punct de vedere juridic, fuziunea este operaţiunea prin care se realizează o concentrare a societăţilor comerciale. Acestea pot avea aceeaşi formă juridică sau forme diferite.
Absorbţia constă în înglobarea de către o societate a uneia sau a mai multor societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa. Fuziunea pură sau contopirea constă în reunirea a două sau mai multe societăţi comerciale, care îşi încetează existenţa, pentru

en relation

 • fusion acquisition
  1945 mots | 8 pages
 • Fusion acquisition
  3172 mots | 13 pages
 • Fusions - acquisitions
  845 mots | 4 pages
 • fusion acquisition
  6300 mots | 26 pages
 • Fusion acquisition
  409 mots | 2 pages
 • Fusion et acquisition
  7875 mots | 32 pages
 • Fusion et acquisition
  2629 mots | 11 pages
 • Fusions-acquisitions
  22125 mots | 89 pages
 • Fusion-acquisition
  5667 mots | 23 pages
 • Fusion & acquisition
  851 mots | 4 pages