Group dochy

Pages: 18 (4429 mots) Publié le: 3 octobre 2009
{draw:g}
Organigram {draw:frame} {draw:frame}
Bespreking bedrijfsorganisatie
{text:list-item}
De groep Dochy bestaat uit een personele structuur, d.w.z. dat er sprake is van hiërarchische verhoudingen. De taken worden verdeeld onder de verschillende managers, die op hun beurt enkele taken opleggen aan hun personeelsleden. De firma’s die de groep Dochy vormen moeteneen bepaalde samenhang creëren.
{text:list-item} Standaardisatie van werkzaamheden verkleint de behoefte van afstemming tussen mensen en middelen omdat de arbeidsprocessen door richtlijnen en instructies worden gestandaardiseerd.
Bijvoorbeeld: De standaardprocedure van de boeking van een reis.
Standaardisatie van bekwaamheden verkleint de behoefte van afstemming bij dewerkprocessen door vooraf mensen te treinen en op te leiden.
Bijvoorbeeld: standaardopleiding bij aanwerving.
{text:list-item} De strategische top is de heer Alexander Dochy. Hij wordt bijgestaan door Luc Vanacker en hun assistente Nathalie Van Herrewegen.
Op het middenniveau worden de managers van de 5 aparte firma’s geplaatst.
De uitvoerende kern bestaat uit 280 arbeiders en de 29bedienden.
Guy Martens is verantwoordelijk voor de technische staf.
Ten slotte vinden we Nathalie Van Herrewegen, Luc Vanacker en de verschillende managers onder de ondersteunende staf.
{draw:text-box} {draw:text-box} {draw:frame}
Bedrijfsproces
{text:list-item}
Mevrouw Sheraton, die een City Tour voor een tiental toeristen wilt organiseren, belt naar Thimoty Dehaen, dieaan het hoofd staat van Brussels City Tours. Hij regelt alles vanuit het bureau aan de rue de la Colline in Brussel.
Mijnheer Dehaen vraagt naar de volgende informatie: datum, begin- en einduur, aantal personen, opstap- en eindplaats, gegevens voor facturatie, telefoonnummer, naam verantwoordelijk, welke rondtour ze wenst, taal en kwaliteit bus (aantal sterren).
Hierbij opent hij eenklantenbestand en voert de gegevens in. Hij controleert of er een chauffeur en een gids beschikbaar zijn.
Thimoty Dehaen belt naar Guy Martens (hoofdzetel: Groot-Bijgaarden) om een bus te huren. Mijnheer Martens controleert de beschikbaarheid in de database. Informatie die nodig is: datum, begin- en einduur, opstap- en eindplaats, aantal personen, gegevens voor facturatie en kwaliteit bus (aantalsterren).
Guy Martens bevestigt de beschikbaarheid.
Thimoty Dehaen belt mevrouw Sheraton op voor goedkeuring en zij bevestigt haar aanvraag. Vervolgens belt hij Guy Martens op om te verwittigen dat het doorgaat.
Guy Martens neemt contact op met Monica Maeremans, operation manager. Zij stelt de factuur op en stuurt het op naar Thimoty Dehaen. Nadat hij de offerte ontvangt, maakt hij een algemenefactuur met de kosten van de bus, chauffeur en gids. Daarna stuurt hij het op naar mevrouw Sheraton. Bij ontvangst van de factuur betaalt zij.
Vervolgens checkt mijnheer Dehaen de betaling en stuurt een betalingsbewijs. Nadien betaalt hij de kostprijs van de bus aan Open Tours. Deze stort de winst terug aan Brussels City Tours. De chauffeur en gids worden op het einde van de maand betaald.{text:list-item} Zonder dat we het beseffen, moeten er veel stappen ondernomen worden voor een reservering. Er komen veel afdelingen aan te pas, omdat iedereen zijn eigen functie heeft. Dit proces zou eenvoudiger kunnen door bijvoorbeeld een database op te stellen waar mijnheer Dehaen onmiddellijk kan controleren of er een bus en chauffeur beschikbaar is.
{text:list-item}{text:list-item}
{text:list-item}
Strategie
Verschillende strategieën komen aan bod, namelijk; diversificatie en een zo groot mogelijk marktsegment veroveren. De groep Dochy doet dit door concurrerende firma’s over te nemen waardoor de onderhandelingspositie van de klanten daalt. Dit is duidelijk een strength omdat ze door diversificatie een grotere doelgroep aanspreken en op deze manier...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Les groupes
  • groupes
  • Groupe
  • Le groupe
  • groupes
  • groupe
  • Le groupe
  • Le groupe

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !