Group dochy

4429 mots 18 pages
{draw:g} Organigram {draw:frame} {draw:frame} Bespreking bedrijfsorganisatie {text:list-item} De groep Dochy bestaat uit een personele structuur, d.w.z. dat er sprake is van hiërarchische verhoudingen. De taken worden verdeeld onder de verschillende managers, die op hun beurt enkele taken opleggen aan hun personeelsleden. De firma’s die de groep Dochy vormen moeten een bepaalde samenhang creëren. {text:list-item} Standaardisatie van werkzaamheden verkleint de behoefte van afstemming tussen mensen en middelen omdat de arbeidsprocessen door richtlijnen en instructies worden gestandaardiseerd. Bijvoorbeeld: De standaardprocedure van de boeking van een reis. Standaardisatie van bekwaamheden verkleint de behoefte van afstemming bij de werkprocessen door vooraf mensen te treinen en op te leiden. Bijvoorbeeld: standaardopleiding bij aanwerving. {text:list-item} De strategische top is de heer Alexander Dochy. Hij wordt bijgestaan door Luc Vanacker en hun assistente Nathalie Van Herrewegen. Op het middenniveau worden de managers van de 5 aparte firma’s geplaatst. De uitvoerende kern bestaat uit 280 arbeiders en de 29 bedienden. Guy Martens is verantwoordelijk voor de technische staf. Ten slotte vinden we Nathalie Van Herrewegen, Luc Vanacker en de verschillende managers onder de ondersteunende staf. {draw:text-box} {draw:text-box} {draw:frame} Bedrijfsproces {text:list-item} Mevrouw Sheraton, die een City Tour voor een tiental toeristen wilt organiseren, belt naar Thimoty Dehaen, die aan het hoofd staat van Brussels City Tours. Hij regelt alles vanuit het bureau aan de rue de la Colline in Brussel. Mijnheer Dehaen vraagt naar de volgende informatie: datum, begin- en einduur, aantal personen, opstap- en eindplaats, gegevens voor facturatie, telefoonnummer, naam verantwoordelijk, welke rondtour ze wenst, taal en kwaliteit bus (aantal sterren). Hierbij opent hij een

en relation

  • Enseignement Programme Enseignement Modulaire
    26735 mots | 107 pages
  • Les perceptions
    7929 mots | 32 pages
  • Comment Apprend On
    135513 mots | 543 pages