Huit clos

Pages: 1 (250 mots) Publié le: 10 avril 2011
ATATÜRK DÖNEMİNDE YAPILAN NÜFÜS MÜBADELESİ

MÜBADELE: Öz Türkçe anlamı ‘değişim’ olan sözcüğün kökeni Arapça olan ’tebdil edilme’ sözcüğünden gelir. Tarihsel ve siyasal bir terimdir. Kitlesel vezorunlu göçü tanımlamak için kullanılır.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN NUFÜS MÜBADELESİ
Yurdumuzda milli mücadelenin kazanılmasından sonra önce Mudanya mütarekesi imzalandı ardından İsviçre’nin Lozan kentindeyunan ve İngilizlerle barış görüşmelerine başlandı. 23 Temmuz 1923’te Lozan’da barış anlaşması sağlandı. Bu anlaşma ile Türkiye cumhuriyeti devleti bütün uluslarca kabul edildi ve tarihçilerin deyimiile yurdumuzun tapu senedi oldu. Lozan anlaşmasının mübadele sözleşmesi kapsamında nüfus mübadelesi başlatıldı. Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’de yerleşik bütün Ortodoks Rumlar Yunanistan’agönderildi. Böylece Mübadele sözleşmesinin kapsamında 18 Ekim 1912 tarihinden sonra yurtlarını terk etmiş olanlar da alınarak mülteciler sorununa bir çözüm bulunmuş oldu. Anadolu’da yaşayan 1 milyon Rumile,Rumeli ve Adalardaki 30 bin Türk zorunlu olarak yer değiştirdi.
İdeolojik Nedenleri: -Burjuvaziyi Türkleştirme
-Ulus-devlet anlayışı

Mübadele esnasında ortaya çıkan sorunlar:
-Rumlar,Patrikhane ve Yunanistan kışkırtmaları nedeniyle Türk köylerine saldırmış,karışıklık yaratmışlardır.
-Balkanlardan Anadolu’ya gelen Müslümanlar çiftçilikle uğraşan kesimken giden Rumlar ticaretleuğraştığından bazı bölgelerde arazi dağılımı bakımından büyük sorun teşkil etmiştir.
-Arazi dağılımında görülen usulsüzlükler ve eski yerleşim yerlerinin karşılığını alamadığını düşünenler şikâyetçiolmuşlardır.
-Yeni yerlerine uyum ve dil konusunda zorluklar yaşamışlardır. Aynı zamanda gittikleri yerin halkı tarafından dışlanmışlardır.
Mübadelenin olumlu getirileri:
-Rumların bıraktıkları zeytinyağıişletmeciliği, şarapçılık gibi iş kolları Müslümanlar tarafından devralınmıştır.
-Selanikliler diyebileceğimiz eğitimli, kültürlü kesim İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere yerleşmiş ve...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Huit clos
  • huit clos
  • Huit clos
  • Huit clos
  • Huit clos
  • Huit Clos
  • Huit clos
  • Huit clos

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !