Turkiet och europa

Pages: 7 (1730 mots) Publié le: 7 octobre 2009
BOUSQUET Georges Introduktion till Europakunskap Uppgift 2

Fredag 02 Oktober 2009

Turkey in Europe Breaking the Vicious Circle Av: Independant Commission on Turkey Turkiet har under de senaste åren varit i centrum för offentliga debatter, både hos europeiska politiker och ute i samhället. Trots allt har allmänheten svårigheter att begripa alla frågor runt den turkiska kandidaturen till EU.Tanken var då att arbeta utifrån ett dokument som kunde förklara den turkiska reformprocessen samt EU:s ställning. Vårt mål kommer inte att handla om frågorna runt en turkisk legitimitet att tillhöra den europeiska unionen men istället att börja granska den turkiska utvecklingen inom ramen för dess officiella kandidatstatus. Mellan 2004 och 2007 har EU accepterat 12 nya länder, bland annatBulgarien och Rumänien som fick besked om deras kandidatur samtidigt som Turkiet. Varför har Turkiet inte kunnat bli en officiell medlem än? Hur kan man tolka den långa processen? Är det ett bevis på att Turkiet inte kan reformera sina institutioner och lagar? Eller är det en motivationsfråga, som i sin tur döljer en oförmåga till reformer? Enligt textförfattarna är nuvarande Turkiet fast i en ondcirkel. Ett antal reformer har uppstått under de senaste åren som hade varit otänkbara för tjugo år sedan. Turkiet har valt Europa, men har Europa valt Turkiet? Man kan inte förneka att Turkiet har en lång väg att gå innan Ankara har uppnått alla EU:s kriterier, men har inte EU-länderna en förpliktelse att samla sig runt sina demokratiska värderingar och respektera sina löften? Eller som MarttiAhtisaari säger, (en av textförfattarna) behöver EU försvara sin trovärdighet. (1). Den första rapporten år 2004 hade för uppgift att slå fast att Turkiet verkligen är en del av Europa och nämnde då i synnerhet historiska faktorer som skäl för detta. Fem år senare (september 2009), publicerades en uppföljande rapport som hade till syfte att sammanfatta den utveckling som Turkiet gjort i ansträngningen föratt reformera landet, samt vilket ansvar EU har för att hjälpa till i den processen. Dokumentets titel är väldigt avslöjande om författarnas uppfattning av problematiken: ”Att bryta den onda cirkeln”(2). De säger att det finns tre tydliga aktörer som påverkar reformerna i Turkiet. Den första är den nuvarande turkiska regeringen (AKP) ledd av Abdullah Gül. Den andra är oppositionen inom partiet,dvs de EU-skeptiska. Sen kommer den tredje aktören som är ingen mindre än EU självt, och framför allt då vissa europeiska statschefer som fortsätter att visa en viss animositet till Turkiet. Bristen på tillmötesgående från EU har försatt Turkiets regering i ett sorts moment 22. Å ena sidan har de EU som kräver att landet genomför demokratiska reformer. Dessa reformer kräver dock stort engagemangoch medför stora ekonomiska kostnader, vilket den EUkritiska oppositionen i landet gärna pekar på. Deras resonemang lyder: ”varför ska vi lägga pengar och engagemang på reformer när EU ändå inte vill ha med oss?”. EU har som yttersta syfte att expandera och utvecklas. Dessa begrepp innebär inte bara att öppna sig mot nya marknader eller en ren geografisk expansion utan också en spridning av sinavärderingar; det vill säga: demokratiska värderingar. Men när parlamentet röstade om Turkiet skulle tilldelas officiell kandidatstatus år 2005 blev resultatet 407 mot 262 för ja-sidan. Är det då inte viktigt att alla länder accepterar omröstningen och betraktar Turkiet som alla andra länder som har haft samma status? Att debatten finns kvar, absolut! Att de respekterar beslutet, ett måste! Är inteEU:s uppgift att fundera på hur de kan hjälpa Turkiet, snarare än att fastna på frågan om den turkiska kandidaturen? Det är en attityd som skapar förvirring bland den turkiska och den

europeiska befolkningen. Självklart är inte EU den enda aktören och inte den främsta heller när det gäller reformer i Turkiet. Landet måste själv försöka att hitta lösningarna till de problem som kvarstår....
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Europa Publications
  • Europa corp
  • La formacion de la europa contemporanea
  • Dossier tva europa
  • Master de europa et gestion international
  • Europa lars von trier
  • Cas Europa Publication
  • Sujet e5:europa

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !