Leasing

Pages: 16 (3937 mots) Publié le: 28 mars 2011
‘Leasing
I. Ce este leasingul?
II. Contractul de leasing
III. Contractul de leasing financiar
IV. Operatiunile de leasing
V. Fazele operatiunii de leasing
VI. Tipuri de leasing
1. Leasing-ul direct
2. Leasing-ul financiar;
3. Vanzare si leaseback.
VII. Bibliografie selectiva
I. Ce este leasingul?
Definitie: Leasing-ul este o operatiune comercialaprin care o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui lucru al carui proprietar este catre alta parte, denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de acumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.
[pic]
II. Contractul de leasing
In Romania, contractul de leasing este reglementat prin Ordonanta Guvernamentala nr. 51/1997, republicata in Monitorul Oficial nr. 9 din 12.01.2000, operatiunile de leasing constituind o noua categorie de fapte de comert care se adauga la cele prevazute de art. 3 CodComercial.
Elementele contractului de leasing sunt:
a. Partile:
- locatorul/finantatorul;
- utilizatorul.
b. Descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
c. Valoarea totala a contractului de leasing;
d. Valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
e. Perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
f. Clauzaprivind obligatia asigurarii bunului.  
Partile intr-un contract de leasing sunt:
a. Utilizatorul (locatarul) - clientul solicitarilor sau beneficiarul lucrului;
b. Finantatorul operatiunii - creditorul sau cumparatorul bunului (de regula, este o societate comerciala specializata);
c. Furnizorul (vanzatorul) - constructorul, producatorul sau fabricantul lucrului.
Obiect al operatiunilorde leasing il pot constitui bunurile imobile, bunurile mobile de folosinta indelungata aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.
Statistic, obiect al leasingului il formeaza in special echipamentul de calcul, aparatele si instrumentele de masura, mijloacele de transport, masinileunelte, masinile agricole.
Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.
[pic]
III. Contractul de leasing financiar
Operatiunile de leasing financiar trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:
a. Riscurile si beneficiile aferente dreptului deproprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
b. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
c. Perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normala deutilizare a bunului, chiar daca dreptul de proprietate nu este transferat la finalul contractului.
Contractul de leasing financiar cuprinde, pe langa elementele standard ale contractului de leasing, urmatoarele elemente suplimentare:
a. valoarea initiala a bunului;
b. clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care poate fi exercitatacest drept.
Valoarea contractului de leasing este data de suma tuturor redeventelor, iar in cazul achizitiei bunului, se adauga si valoarea reziduala a acestuia.
Principala componenta a redeventelor o reprezinta amortizarile. Conform prevederii art. 5 lit. c) din Ordonanta nr. 70/1994, modificata prin Legea nr. 90/1998, redeventa platita va fi calculata tinand seama de marja de profit si de...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Leasing
  • Leasing
  • LEASING
  • Leasing
  • Leasing
  • Leasing
  • Leasing
  • Leasing

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !