Maarten luther

Pages: 3 (555 mots) Publié le: 17 avril 2011
In de zomer van 1501 verhuisde luther naar Erfurt waar hij zijn studie begon aan de “Faculteit der vrije kunsten”. In het jaar dat Luther aan zijn studie begon was er een verandering gebracht in hetsysteem van de universiteit ze begonnen namelijk eerst aan de “ Faculiteit der vrije kunsten” ( artes-faculteit) waar ze de vakken kregen die wij nu ook hebben zoals wiskunde Naast het volgen van dekerkelijke routine bereidde Luther zich ook voor op de priesterwijding die 3 fasen had: 1 het ‘postulaat’, de verkenningsperiode hier kon hij nadenken over zijn beslissing en zo ook de overste en zijnmedebroeders. 2 het ‘noviciaat’ dit is de proeftijd waarin hij alles en echt alles komt te weten over het kloosterleven en ook alle regels uit zijn hoofd moet weten. En ten slot het afleggen van de‘professie’ hier werd hij opgenomen in de orde. In 1506 werd hij tot subdiaken gewijd (dienaar) in 1507 tot diaken en eind 1507 tot priesterNaast het volgen van de kerkelijke routine bereidde Lutherzich ook voor op de priesterwijding die 3 fasen had: 1 het ‘postulaat’, de verkenningsperiode hier kon hij nadenken over zijn beslissing en zo ook de overste en zijn medebroeders. 2 het ‘noviciaat’ ditis de proeftijd waarin hij alles en echt alles komt te weten over het kloosterleven en ook alle regels uit zijn hoofd moet weten. En ten slot het afleggen van de ‘professie’ hier werd hij opgenomen inde orde. In 1506 werd hij tot subdiaken gewijd (dienaar) in 1507 tot diaken en eind 1507 tot priesterNaast het volgen van de kerkelijke routine bereidde Luther zich ook voor op de priesterwijding die3 fasen had: 1 het ‘postulaat’, de verkenningsperiode hier kon hij nadenken over zijn beslissing en zo ook de overste en zijn medebroeders. 2 het ‘noviciaat’ dit is de proeftijd waarin hij alles enecht alles komt te weten over het kloosterleven en ook alle regels uit zijn hoofd moet weten. En ten slot het afleggen van de ‘professie’ hier werd hij opgenomen in de orde. In 1506 werd hij tot...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Luther
  • Luther
  • Luther
  • Luther
  • luther
  • Luther
  • Luther
  • Luther

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !