Monsieur

Pages: 4 (817 mots) Publié le: 27 novembre 2010
-------------------------------------------------
Uitnodigingsbrief (= convocatie)

1 hoe moet zo’n convocatie eruit zien?
1 | Er moet een situatieschets gemaakt worden. Het probleem, desituatie bespreken. |
2 | de kern! Dit houdt in: de uitnodiging zelf, het doel van de vergadering, tijd (ook eventueel duur), de plaats, soort vergadering |
3 | de uitgenodigden |
4 | deagendapunten: wat? In chronologische volgorde |
5 | voorbereiding: wat moet er allemaal gedaan moet worden en wordt er voorbereid zal zijn |
6 | verwittiging (bv. verwittig wanneer je niet aanwezig kanzijn) |
7 | Slot |

-------------------------------------------------
De vergadering

1 Wat is een vergadering
Een kort woordje uitleg:
Vergaderingen vinden zich plaats overal. Hij moetgeorganiseerd zijn m.a.w. er moet een datum en plaats zijn afgesproken, ook moet er een voorzitter aanwezig zijn. Op voorhand moeten de agendapunten worden vastgelegd en er wordt verwacht van alledeelnemers dat ze actief deelnemen.

Soorten vergaderingen:
Er zijn drie soorten vergaderingen die gebaseerd zijn op doelen.

* Informatieve vergadering: de bedoeling is om informatie te gevenaan de deelnemers, hierbij is de voorzitter vooral aan het woord. Hij moet zijn verhaal kunnen doen op een gestructureerde manier die bovendien volledig en boeiend is. De deelnemers moeten actiefluisteren en kunnen eventueel opmerkingen of vragen stellen. Er worden ook dingen op papier gezet zoals bv. met behulp van een PowerPoint.

* De meningvormende en/of besluitvormende vergadering: bijde mening wordt er vooral gebrainstormd, ideeën verzameld. Bij een besluit trekt men een besluit van die ideeën, meningen. Hier moet de voorzitter alle info verzamelen die nodig is, goedvoorbereiden op voorhand. De voorzitter moet ervoor zorgen dat alle deelnemers in een open sfeer kunnen antwoorden en dat iedereen ook aan bod komt. Zijn mening mag zeker niet dominerend zijn!

*...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Monsieur
  • Monsieur
  • monsieur
  • Monsieur
  • Monsieur
  • Monsieur
  • Monsieur
  • Monsieur

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !