Outsourcing polonais

252 mots 2 pages
Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w 1979 r. i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny[1]. Sama koncepcja biznesowa powstała jednak wcześniej. Już w 1923 r. Henry Ford stwierdził, że:

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my

Pierwotnie outsourcing rozumiany był jako strategia zaopatrzenia stosowana przez firmy produkcyjne, głównie motoryzacyjne, polegająca na rezygnacji z wytwarzania wszystkich prefabrykatów niezbędnych do produkcji, na rzecz pozyskiwania ich od innych producentów[2]. Pod koniec XX w. termin outsourcing zaczął być stosowany ogólnie do opisu strategii powierzania operacji wspierających główną działalność przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w zarządzaniu nimi. Obecnie outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną[3].
Gwałtowny wzrost zainteresowania outsourcingiem notuje się na rok 2004, kiedy to zaczęto wskazywać na poważną rolę w gospodarce światowej outsourcingu zagranicznego (offshore outsourcing lub offshoring) i publicznie analizować wpływ stosowania tej strategii w krajach rozwiniętych na wzrost bezrobocia i stagnację gospodarczą[2].
Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.
W przypadku gdy outsourcing okazał się błędną decyzją biznesową, firmy realizują projekty

en relation

 • commerce
  475 mots | 2 pages
 • Pologne-présentation pays aspect économique
  1870 mots | 8 pages
 • Analyse diagnostic des marchés étrangers
  4221 mots | 17 pages
 • Corrigé SOCONA
  1692 mots | 7 pages
 • Tatetat
  6364 mots | 26 pages
 • Les cadres et la mondialisation
  26873 mots | 108 pages
 • La compétitivité : concepts, définitions et applications
  12819 mots | 52 pages
 • Delocalisation comptable
  22245 mots | 89 pages
 • Offshoring
  20294 mots | 82 pages
 • Outils e-marketing et leur présence sur le marché slovaque
  19700 mots | 79 pages