Religia in drept

Pages: 9 (2219 mots) Publié le: 9 décembre 2009
ISLAMISMUL:DOCTRINA ŞI LEGEA ISLAMICĂ
( Simboluri islamice )
( Dreptul islamic )...

În primele decenii ale secolului al VII-lea, intensificarea procesului de destrămare a relaţiilor gentilice si de formare a claselor sociale a creat premizele apariţiei statului arab. În acţiunea de consacrare a societăţii, pe plan ideologic, si de accelerare a formării statului unificat prinunirea triburilor arabe un rol deosebit l-a avut mahomedanismul sau islamismul.

Apariţia islamismului a fost pregătită de existenţa in credinţele arabe preislamice, a concepţiei despre o zeitate principală Allah, ca si de influenta concepţiilor mozaice si creştine despre o zeitate unică Jahve si Dumnezeu. Însă, islamismului aşa cum a apărut el in Arabia a fost iniţial o puternicăreacţie împotriva politeismului pe de o parte, si a dominaţiei străine pe de altă parte. A însemnat o radicală reformă religioasă, dar si o trezire la viata istorică a unei populaţii relativ sărace. De aceea s-au conturat două elemente principale: unul religios propriu-zis, considerat ca revelaţie, si unul uman, caracterizat prin dorinţa de eliberare si de expansiune.
În opinia musulmanilor, nuexistă alt întemeietor al religiei islamice, decât Dumnezeu, care a restabilit raportul de ascultare, de supunere, existent intre om si Dumnezeu încă de la crearea omului, raport în care Dumnezeu este Stăpânul, iar omul este supus – musulman, rob – abd.Totuşi, cei mai mulţi cercetători ai religiei islamice sunt de acord ca aceasta aluat naştere prin misiunea specială a lui Mahomed (apox.570-632), creatorul, sub forma unui sistem coerent si unitar, a noii religii si propovăduitorul acesteia.
Impunerea islamismului nu s-a realizat însă lesne. La început Mahomed şi-a câştigat adepţi din rândurile populaţiei sărace din Mecca, ceea ce a trezit ostilitatea aristocraţiei şi negustorimii de aici, fapt pentru care Mahomed şi adepţii săi au fost siliţi să se retragă din Mecca şi să serefugieze la Yathreb, localitate în care a continuat propovăduirea noii religii, bine primită, motiv pentru care Yathreb şi-a schimbat numele in Medina, "Oraşul Profetului" – Madinat- an-Nabi. Retragerea lui Mahomed, Hegira, este considerata de musulmani data de început a erei lor – 16 iulie 622.
Un alt sens al cuvântului " islam" este dat de faptul că Islamul se doreşte a fi o religie a"reconcilierii" cu Dumnezeu în tradiţia monoteistă semitică a lui Abraham, tradiţie expusă, dar "falsificată" de către predecesorii săi, evrei si creştini. Pentru Mahomed, noua religie vine totodată să "pecetluiască" mesajul precedentelor două religii iudaismul si creştinismul -, si să dea arabilor un profet şi o carte care a pogorât direct deasupra lui: Coranul.
Islamismul, ca şicreştinismul, este o religie cu caracter universalist; deşi geografia sa include toate continentele, islamul este înainte de toate o realitate asiatică, arabii fiind minoritari printre musulmani. Referitor la caracterul universalist al religiei, Coranul – care moderează forma mentis şi comportamentul tuturor musulmanilor – afirmă unitatea fundamentală a neamului omenesc: toţi oamenii au o natură identicăcreată de Dumnezeu (VII, 171). În acest sens, o tradiţie, hadit, spune că "toţi oamenii sunt egali, ca dinţii din pieptenele ţesătorului; nici o deosebire nu este între un alb şi un negru, între un arab şi un nearab, decât în măsura în care ei se tem de Dumnezeu ".

DOCTRINA ISLAMICA

Renumitul specialist Maurice Gaudefroy Demombynes considera ca "islamismul este un sincretism."Într-adevar, doctrina islamica, este un amestec de elemente religioase, diferite ca provenienţa şi factură, cele mai multe dintre ele fiind luate de către Mahomed din iudaism, din Biblie si din Talmud, altele din creştinism, din tradiţia perşilor şi din vechile tradiţii ale arabilor.
Teologia mahomedana este rezumată în două formule, dintre care una foarte scurtă, Shahada, formată din...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Drept comunitar
  • In S
  • Log In
  • Economie in
  • In extenso
  • drive in
  • In design
  • Moving in

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !