Retribution

Pages: 4 (754 mots) Publié le: 17 décembre 2012
1. Quants grups professionals té el conveni? És el mateix que els grups de cotització? Raona la resposta donada.
En el conveni d’oficines i despatxos hi han 7 grups professionals.
Hi han 11grups de cotització.

2. Quin àmbit d’aplicació té el conveni?
El conveni d’oficines i despatxos té quatre àmbits d’aplicació:
Art.2 Àmbit funcional: Aplicable a totes aquelles activitatsd’oficines i despatxos i serveis de tipus administratiu en general.
Art.3 Àmbit personal: aplicació als treballadors que desenvolupin les relacions de treball a les empreses.
Art.4 Àmbit territorial:Aplicable a tot el territori de Catalunya.
Art.5 Àmbit temporal: La durada d’aquest conveni col·lectiu es de quatre anys, finalitzant el 31 de desembre de 2011.

3. Quina és l’estructurasalarial segons el conveni?
Art.18 Estructura Salarial: Està integrada pel salari base i pel complements salarials, es fixarà segons el disposat en aquest Conveni col·lectiu i en el contracte detreball.

4. Quantes pagues extraordinàries poden cobrar els treballadors del sector? Per quin import? Es poden prorratejar?
Art.20.1: El salari anual fixat a les taules annexes, més elcomplement addicional personal si n’hi hagués, s’abonarà en 14 o 16 pagues i mitja.

L’import depèn del grup professional al que pertany

Art.20.3: L’empresa podrà prorratejar les hores extres demarç i de setembre en dotze mensualitats. Per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors podran prorratejar les gratificacions extraordinàries de juliol i desembre.

Taulessalarials any 2011
( A: salari anual; B: salari mensual (14 pagues); C: salari mensual (16,5 pagues))

-------------------------------------------------
Grup professional A B C-------------------------------------------------
Grup 1 23.513,05 € 1.679,50 € 1.425,03 €
-------------------------------------------------
Grup 2...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !