L'effet de serre

Pages: 3 (697 mots) Publié le: 27 mars 2011
Allaf adnane 4eco

De broeikaseffect
Wat zijn de broeikaseffect:
Hetbroeikaseffect is een natuurlijk proces van de opwarming van de aarde.
De werking van het broeikaseffect:
Het verschijnsel handelt als het glas van een broeikas, dat wil zeggen dat de gassen metbroeikaseffect de hitte gevangen zetten die door de zon wordt geproduceerd.
De zon zendt van de energie uit. Het grootste deel deze energie steekt direct de atmosfeer (laag van lucht die de aarde omgeeft) overom de oppervlakte van de aarde te opwarmen. De aarde absorbeert ongeveer de helft ervan en denkt de rest na in de vorm van infrarood naar de ruimte. Vervolgens wordt deze energie grotendeels door degassen met broeikaseffect geabsorbeerd (natuurlijk aanwezig in de atmosfeer). De gassen met broeikaseffect maken het mogelijk om een deel van de hitte te behouden en verhinderen dat de hele hitte nietin de ruimte terugkeert. Zonder deze gassen met broeikaseffect, zou onze planeet koud en gestorven zijn (de gemiddelde temperatuur van de aarde zou van -18°C in plaats van 15°C zijn).
Maar als deconcentratie van de gassen met broeikaseffect te hoog is, is deze werking verstoord, de hitte kan helemaal geen in de ruimte terugkeren, blijft volledig op aarde en de planeet warmt zich op.

2. Devoornaamste gassen met broeikaseffect:
De stoom (H2O) is van de ademhaling, de transpiratie en de verdamping afkomstig. Zij blijft slechts enkele dagen in de atmosfeer.

Het kooldioxyde (CO2) iseveneens een product van de ademhaling van de dieren, van die van de planten en eveneens van de verbranding van de fossiele energiebronnen (steenkool, aardolie…). CO2 heeft een levensduur van 100 jaar inde atmosfeer.

Het methaan (CH4) is van de moerassen, van de rijstvelden, van de vertering van de dieren, van de ontbinding van de vuilnis afkomstig, of door thermites geproduceerd. Het is 21 keer...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • L'effet de serre
  • L'effet de serre
  • L'effet de serre
  • L'effet de serre
  • L'effet de serre
  • L'effet de serre
  • L'effet de serre
  • Les conséquence sur l'effet de serre

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !