Bilan

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 502 (125408 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 12 mai 2009
Lire le document complet
Aperçu du document
|ČEŠTINA |
|1010 pro návrat do seznamu |
|Adjektivum, nebo trpné…?|
|Čárka ve větě jednoduché |
|Zkratky a značky ' mluvnické, ne vojenské |
|Povrchový slovosled|
|Literatura ' jazyk naší fantastiky |
|Slovosled ' aktuální členění výpovědi |
|Setkání s češtinou|
|Souvětí souřadné a podřadné |
|Česká interpunkce |
|Psaní spřežek|
|Spojovací čárka |
|Válka s homonymií |
|Předložky apředpony s a z |
|Aktuální členění a vztahy mezi klauzemi |
|Přívlastek ' dělení|
|Psaní slov přejatých |
|Psaní velkých písmen |
|Shoda přísudku s podmětem|
|Skupiny souhlásek |
|Hříchy pro šíleného korektora; quo vadis…? |
|Hříchy pro šíleného korektora; oříšky v našem slovníku|
|Hříchy pro šíleného korektora; člověk versus psaní číslovek |
|Hříchy pro šíleného korektora; nerovný boj s čárkami |
|Pleonasmus (sémantický, stylistický)|
|Levé adjektivní rozvití substantiva |
|Stylistika, uvedení do základní problematiky, základní pojmy aj. (1-6) |
|Automatická korektura textů...