Memento de radek john

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (635 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 22 novembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Čtenářský deník
Memento
Radek John 1986

Tato kniha vypráví pravdivý příběh o mladém narkomanovi Michalovi Otavovi. Sám autor Radek John napsal, že pojal svou prózu jako svědeckou výpověď,nikoliv jako příběh „o nich“, ale jako „jejich“ příběh.
Michal, jako mladý a vcelku úspěšný student, se s drogama poprvé setkává ve své partě, ve které se ukrývá před rodiči. Zde se taky setkává se svojíživotní láskou Evou. Požívat omamné látky začal nejenom ze zvědavosti, ale také chtěl zapadnout do party, kde byla konzumace heroinu téměř na denním pořádku, proto se také stal postupem času na morfiuzávislý. Své dávky dostával zdarma od svého kamaráda Pavla. Když ale Michala vyhodily ze školy z důvodu mnoho neomluvených hodin a špatného prospěchu, včechno se provalilo. Pro jeho rodiče to bylstrašný šok. Musel slíbít, že s drogama přestane a že si najde práci. Opravdu se tak stalo, ovšem ne na dlouho a Michal znovu zatoužil po bezstarostném životě s trochou té drogy v krvi. Utekl tedy z domovaa přestěhoval se do bytu Evy, jeho lásky, kde si užívali za ušetřené peníze a z prodaných věcí, Pavel už mu odmítl dávat další dávky zadarmo. Ukázalo se, že ho přivedl na zhoubnou cestu drog záměrně,aby si vytvořil nového zákazníka. Práci neměli, a tak přišel den, kdy neměli za co koupit jejich potřebnou dávku morfia. Už byli zcela na dně sil a jediné, co je zajímalo, byl způsob kterým by simohli zajistit přísun drog. Odjedou tedy do Zbraslavi, kde se vloupají do lekárny. Ukradli všechny zásoby morfia, injekčních stříkaček a léky na tišení bolesti, z čehož nějaký čas žili. Jeden den, přiobvyklé návštěve jednoho drogového doupěte, kde se vařili a konzumovali různé omamné látky, se rozlétly dveře a dovnitř vtrhla policie. Zatčeni byli nejenom výrobci drog za jejich vyrábění a prodávání,ale i Michal, protože přišli na onu vykradenou lékarnu. Dostal tři roky v nápravně s léčením proti toxikomanii. Ovšem tímto příběh nekončí, Michal se poté psychicky léčí v Bohnicích, kde si...