Mythe grec

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (443 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 14 avril 2009
Lire le document complet
Aperçu du document
ΕΠΑΝΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΠ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο «ΟΚ» και το πλήκτρο «0» μέχρις ότοϮ το φωτάκι κάτω από το πλήκτρο επιλογής λειτοϮργίας να αναβοσβήσει δύο φόρες.
✠ Αν τοφωτάκι κάτω από το πλήκτρο επιλογής λειτοϮργίας αναβοσβήσει μία φορά. Ξαναρχίστε πατώντας τα πλήκτρα «ΟΚ» και «0».

ΛΕΙΤΟΥΡΠΙΕΣ ΤΠΣ ΕΠΙΛΟΠΠΣ SHIFT
Τα περισσότερα πλήκτρα τοϮ τηλεχειριστηρίοϮσϮνδϮάζονται με το πλήκτρο SHIFT για διαφορετικές λειτοϮργίες.
Ο παρακάτω Πίνακας παροϮσιάζει όλες τις διαφορετικές λειτοϮργίες ποϮ προκύπτοϮν από τον σϮνδϮασμό “SHIFT”και πλήκτρων.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΠΣΕΙΣ
ΑϮτή ηΕνότητα περιέχει απαντήσεις για τις πιο ΣϮχνές Ερωτήσεις.

Πώς τίθεται σε λειτοϮργία το Πλήκτρο Ενεργοποίησης Αφύπνισης στην τηλεόραση PHILIPS AMBILGHT;
Κατά τη ρύθμιση τοϮ τηλεχειριστηρίοϮσύμφωνα με την Παράγραφο 2 της Ενότητας «2.3 ΡΥΘΜΙΣΠ ΤΟΥ ΤΠΛΕΧΕΙΡΙΣΤΠΡΙΟΥ», πιέστε ταϮτόχρονα τα πλήκτρα «ΟΚ» και «2».

Πώς τίθενται σε λειτοϮργία τα Πλήκτρα «ΕΞΥΜΝΟΣ ΠΧΟΣ» και «ΕΞΥΠΝΠ ΕΙΚΟΝΑ» στην τηλεόραση;Κατά τη ρύθμιση τοϮ τηλεχειριστηρίοϮ σύμφωνα με την Παράγραφο 2 της Ενότητας «2.3 ΡΥΘΜΙΣΠ ΤΟΥ ΤΠΛΕΧΕΙΡΙΣΤΠΡΙΟΥ», πιέστε ταϮτόχρονα τα πλήκτρα «ΟΚ» και «4».

Πώς τίθεται σε λειτοϮργία το ΠλήκτροΑναπαραγωγής στην τηλεόραση PHILIPS AMBILGHT;
Κατά τη ρύθμιση τοϮ τηλεχειριστηρίοϮ σύμφωνα με την Παράγραφο 2 της Ενότητας «2.3 ΡΥΘΜΙΣΠ ΤΟΥ ΤΠΛΕΧΕΙΡΙΣΤΠΡΙΟΥ», πιέστε ταϮτόχρονα τα πλήκτρα «ΟΚ» και «3».Πώς τίθεται σε λειτοϮργία το Πλήκτρο Ενεργοποίησης Αφύπνισης στην τηλεόραση;
Κατά τη ρύθμιση τοϮ τηλεχειριστηρίοϮ σύμφωνα με την Παράγραφο 2 της Ενότητας «2.3 ΡΥΘΜΙΣΠ ΤΟΥ ΤΠΛΕΧΕΙΡΙΣΤΠΡΙΟΥ», πιέστεταϮτόχρονα τα πλήκτρα «ΟΚ» και «6».

Πώς τίθεται σε λειτοϮργία το Πλήκτρο Ενεργοποίησης Αφύπνισης στον Αναπαραγωγέα/ Καταγραφέα DVD;
Κατά τη ρύθμιση τοϮ τηλεχειριστηρίοϮ σύμφωνα με την Παράγραφο2 της Ενότητας «2.3 ΡΥΘΜΙΣΠ ΤΟΥ ΤΠΛΕΧΕΙΡΙΣΤΠΡΙΟΥ», πιέστε ταϮτόχρονα τα πλήκτρα «ΟΚ» και «2».

Π σϮσκεϮή μοϮ δε λειτοϮργεί και το φωτάκι στο πλήκτρο επιλογής λειτοϮργίας δεν...