Pouvoir des medias

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 126 (31319 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 15 mars 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
MASTEROPPGAVE I STATSVITENSKAP

Kampen om media
- en analyse av hvordan partiene jobber for å få gjennomslag for sin politikk i mediene

Therese Antonsen

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for statsvitenskap Universitetet i Tromsø Våren 2009

2

Forord
Arbeidet med denne oppgaven har vært en veldig lang og lærerik prosess. Jeg vil takke min veileder Marcus Buck fortålmodighet i en tid da oppgaven ble liggende på vent, innpiskingen og kommentarene helt i sluttfasen av oppgaven har vært gull verdt. At jeg ikke har brukt kompetansen til den mannen mer………aaah.

Så vil jeg takke Sindre Fossum Beyer(Ap), Torvild Sveen (Sp), Steinar Haugsvær (V), Erik Lunde (KrF) og Fredrik Färber (FrP) for å ha stilt opp til intervju og dermed gjort denne oppgaven mulig.

Nå mammaog pappa, nå kan dere heise flagget til topps, for nå er endelig oppgaven ferdig, takk for deres tålmodighet opp gjennom alle studieårene.

Til verdens beste Nora: nå skal du endelig få mamma tilbake på ettermiddag – og kveldstid og ikke minst i helgene – gjett om vi skal leke og kose oss masse i lag. Oppgaven har gjort meg ufattelig moody, bichy og gal. En ekstra takk til Espen som har holdt utmed meg når det sto på som verst, lånte ut kontoret sitt, som har disket opp med utallige middager og tatt oppvasken etterpå. Han har og hjulpet meg med en del av det datatekniske ved oppgave og diskutert problemstillinger i oppgaven etter hvert som frustrasjonsnivået ble høyt, tusen takk! Og så helt til slutt, en hilsen og en takk til alle gode venner opp gjennom studietida – ingen nevnt ingenglemt.

Kongsvinger, mai 2009 Therese Marie Antonsen

3

4

Kapittel 1. Introduksjon .......................................................................................................... 7 1.1 Medievalgkamp ............................................................................................................... 7 1.2 Kanal – arena – aktør – regissør...................................................................................... 8 1.3 Medialisering................................................................................................................. 11 1.4 Tema og problemstillinger ............................................................................................ 13 1.4.1 Problemstilling.................................................................................................... 14 1.5 Oppgavens struktur........................................................................................................ 15 Kapittel 2. Teoretiske perspektiver ...................................................................................... 17 2.1Innledning...................................................................................................................... 17 2.2 Valgkampens endrede karakter ..................................................................................... 17 2.3 Dagsordenfunksjonen .................................................................................................... 19 2.4 Medienes tolkningsrammer........................................................................................... 22 2.5 Medienes fokusering ..................................................................................................... 25 2.6 Sakseierskap .................................................................................................................. 26 2.6.1 Valgkampsakers aktualitet................................................................................... 28Kapittel 3. Design, data og metode ....................................................................................... 29 3.1 Design............................................................................................................................ 29 3.2. Kvalitativ tilnærming.................................................................................................... 29 3.2.1...