Yararak

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 2 (291 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 13 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
fdfdsfsdOkulumuzda bağışlarla kurmakta olduğumuz Atatürk kitaplığımızı zenginleştirmekistiyoruz.Kurumunuzun yayınladığı ''Halk Hikayeleri'' adlı kitaptan bir adet gönderirseniz çok memnun oluruz.İlginize teşekkür ederiz.DuyguIşıkAtatürkçü Düşünce Kolu Başkanı Ender ÜstüngelOkulumuzda bağışlarla kurmakta olduğumuz Atatürk kitaplığımızı zenginleştirmek istiyoruz.Kurumunuzun yayınladığı ''Doğunun KadınMirası'' adlı kitaptan bir adet gönderirseniz çok memnun oluruz.İlginize teşekkür ederiz.

Duygu IşıkAtatürkçü Düşünce KoluBaşkanı Ender ÜstüngelOkulumuzdabağışlarla kurmakta olduğumuz Atatürk kitaplığımızı zenginleştirmek istiyoruz.Kurumunuzun yayınladığı ''Osmanlı Sarayının Çocukları'' adlı kitaptan bir adet gönderirsenizçok memnun oluruz.İlginize teşekkür ederiz.Duygu IşıkAtatürkçü Düşünce Kolu Başkanı Ender Üstüngel...