Commentaire littéraire mélancholia

17588 mots 71 pages
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZA

PROGRAMA ANALITICA
Pentru disciplina LITERATURA FRANCEZA, curs si seminar

Titularul disciplinei:conf. univ. dr. Sonia CUCIUREANU

l. Prezenta programa se adreseaza studentilor anului IIIRF ID din anul universitar 2004-2005. ll.OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Disciplina LITERATURA SI CIVILIZATIA FRANCEZA urmareste realizarea urmatoarelor obiective: - studiul literaturii franceze urmarind impartirea pe genuri literare, perioade, miscari literare in secolul al XlX-lea - se va pune accentul pe analiza si sinteza, formarea deprinderilor de comentariu - dobandirea competentelor lingvistice si stilistice lll. SITUATIA DISCIPLINEI IN PLANUL DE INVATAMANT Disciplina LITERATURA SI CIVILIZATIA FRANCEZA se preda in anul III RF ID.

|Anul de |Semes | | |
|studii |trul |Activitati didactice |Forma de evaluare |
| | |Sem l |Sem ll |examen |colocviu |
| | |Curs |seminar |curs |Seminar |scris |oral |cu nota |fara nota |
|IlI RF ID |I,II |x | |x | |x | | | |

lV. TEMATICA

|Nr Crt.|Tema | | |
|1 |Le romantisme.Les théoriciens du romantisme. Mme de Staël, Chateaubriand. Le personnage romantique | | |
|2 |La poésie romantique. Considérations générales. Le programme de l’école romantique. Les poètes romatiques: | | |
| |Lamartine entre le classicisme et le romantisme, V. Hugo- génie lyrique et épique, Vigny-poète de l’idée, |

en relation

 • Melancholia commentaire littéraire
  1726 mots | 7 pages
 • Plan de commentaire littéraire : melancholia de Victor Hugo
  470 mots | 2 pages
 • gogol
  72495 mots | 290 pages
 • Les lolitudes
  1224 mots | 5 pages
 • Victor hugo
  4188 mots | 17 pages
 • Poésie engagée
  288 mots | 2 pages
 • Melancolia victor hugo
  1304 mots | 6 pages
 • les fonctions du théâtre
  4779 mots | 20 pages
 • Commenter un poème
  1094 mots | 5 pages
 • Melancholia
  1513 mots | 7 pages