Communicacion

Pages: 11 (2533 mots) Publié le: 18 octobre 2010
LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

( Banca Centrală Europeană)
Michel Dévoluy

Banca Centrală Europeană (BCU) reprezintă o instituţie singulară şi complexă.
a) Singulară deoarece nici o altă bancă centrală modernă nu a mai fost creată prin voinţa politică a 15 state dezvoltate în cadrul unui tratat;
b) Complexă datorită faptului că reprezintî vârful sistemului European al Băncilor Centrale(SEBC), care influenţează băncile centrale naţionale.

Banca Centrală Europeană trebuie analizată prin prisma a două caracteristici de bază: este o bancă centrală şi o instituţie supranaţională.
Este bancă centrală deoarece:
➢ administrează începând cu 1 ianuarie 1999 siatemul monetar in euro
➢ joacă un rol important în conducerea politicilor economice
➢ se poate implica în menţinereastabilitîţii preţurilor şi a resurselor umane
Instutuţie supranaţională pentru că:
➢ organizează relaţiile monetare între mai multe ţări cum a făcut şi Sistemul Monetar European (SME) lansat în 1979 şi care a supravieţuit până la apariţia euro
➢ este banca centrală a 11 state din Uniunea Europeană
➢ este instanţă federală în UE

Aceasta deţine acelaşi titlu ca şi FED în Statele Unite aleAmericii.

CAPITOTUL I

Etapele către moneda unică

BCE pune bazele unei cooperări economice şi monetare între statele membre şi reprezintă o etapă spre o integrare politică.

1. Începuturile cooperării monetare

a) Primele proiecte au apărut o dată cu Planul Barre depus în februarie 1969 la cererea Comisiei.
Acesta prevedea:
➢ interdependenţa între integrarea economică şimonetară
➢ convergenţa performanţelor economice a coordonării politicilor
bugetare şi monetare
Planul Werner din 1970 se axează pe concluziile Barre iar perspectiva sa generală era uniunea economică şi monetară.
Principalele conclizii:
➢ să fie păstrate, dar pe lânga acestea să fie creată o monedă unică. uniunea economică şi monetară are nevoie de o convergenţă a economiilornaţionale;
➢ mişcările de capital trebuiesc să fie totale şi fără restricţii;
➢ fixarea totală şi irevocabilă a parităţilor între monede;
➢ simbolurile monetare naţionale

Acordul de la Bruxelles din 9 februarie 1971 a fost fondat pe concepţiile planului Werner dar au întâmpinat greutăţi în cursul crizei care a afectat anii 1970.

b) Adaptările în faţa crizei din anii ’70
Ordinul monetarinternaţional de la Bretton-Woods s-a dizolvat la sfârşitul anilor 1960. La 15 august 1971 preşedintele Statelor Unite, R.Nixon, suspendă convertibilitatea dolarului în aur; deci Sistemul Monetar Internaţional era muribund. CEE a prezervat în ciuda eveni-mentelor interdependenţa şi solidaritatea între monedele statelor membre.
În 1972 la Paris se discută de uniunea economică şi monetară prevăzutăpentru sfârşitul deceniului şi a fost lansat Fondul European de Cooperare Monetară (FECOM) la 3 aprilie 1973 cu sediul provizoriu la Luxemburg.
FECOM, instituţie de tip federal, avea următoarele funcţii:
• gestionarea coordonată a preţurilor de schimb
• era un mecanism de multilateralizare şi compensare a Băncilor Centrale din cadrul Comunităţii
• gestionarea creditelorpe termen scurt între statele membre

În octombrie 1973 are loc criza perolului care a dus la stagnarea planurilor CEE, iar abea în 1979 la summit-ul de la Brena se lansează Sistemul Monerat European (SME).

2. Principiile Sistemului Monetar Internaţional

• o monedă coş (ecu)
• participarea la mecanismele de schimb europeene nu este obligato-rie, dar intervenţiile trebuiesc să fiesimetrice
• rezerve comune pentru susţinerea monedelor statelor membre aflate în dificultate

FECOM va fi integrată în SMI iar funcţiile sale se extind astfel:
A) ECU public: - FECOM primeşte rezerve provenite de la statele membre şi emite ECU publici numiţi şi ECU oficial
- acesta va crea un fond de creditare către băncile naţionale ale ţărilor membre cu...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !