Investicije prema djelatnostima

1728 mots 7 pages
1. Investicije prema djelatnostima

Investicije možemo rangirati prema djelatnostima. U svakoj državi određena djelatnost se razvija, tj. u nju se investira više radi efekta koji se želi postići. Ako neka država želi razviti turizam kao svoju glavnu gospodarsku djelatnost, lako je za shvatiti da će to gospodarstvo ulagati više u turizam.

Svi znamo da živimo u zemlji punoj prirodnih bogatsva koji su jedan od temelja za napredak gospodarstava. Tranzitna smo zemlja koja neprestano pokušava unaprijediti svoje gospodarstvo kako bi bila u rangu sa razvijenim svijetom, iako nam u zadnjih par godina zbog gospodarske krize koja je zahvatila cijeli svijet ne ide najbolje i većina investicija su stala.

Hrvatska ima veliki potencijal za razvoj u skoro svim sektorima, zbog toga, nije samo privlačna domačim investitorima, nego i inozemnim investitorima. Na našu žalost, više u nju investiraju strane zemlje, nego mi sami.

1.1. Investiticije u poljoprivredi

Poljoprivreda ima tri glavne zadaće, a to su: 1) prehranjivanje domaćeg stanovništva 2) oskrbljivanje industrije sirovinama 3) izvozna funkcija.
Kako bi mogli postići sve tri zadaće potrebno je racionalno i efikasno koristiti raspoloživa poljoprivredna zemljišta. Obradivu poljoprivrednu površinu čine:

|Oranice i vrtovi |1.466.000 ha |
|Voćnjaci | 70.000 ha |
|Vinogradi | 71.000 ha |
|Livade | 413.000 ha |
|UKUPNO |2.020.000 ha |

Izvor:

U Hrvatskoj postoji agrarna struktura koju čine obiteljska gospodarstva, dionička društva i poljoprivredne zadruge. Najveći dio čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Poljoprivredne zadruge su udruženja poljoprivrednika kojima pokušavaju sniziti troškove proizvodnje, povećati proizvodnju i poboljšati plasman proizvoda na tržište. ¼ zadruga u Hrvatskoj otpada na

en relation