La societe de consommation mythes

Pages: 43 (10582 mots) Publié le: 29 avril 2010
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
MASTER COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

TRADUCERE

De la a vorbi la a scrie. Diversitate modurilor de comunicare ale telefonului mobil în Franţa şi Japonia

Carole Anne RIVIERE

MIHAI DANIELA MARIA
MASTER ANUL I
În[1] urma unui sondajrealizat prin intermediul chestionarului în Japonia pe un eşantion de 1878 de persoane cu vârste cuprinse între 12 şi 69 de ani în decembrie 2001 de către sociologul Hashimoto Yoshiaki, s-a dovedit că nivelul de acceptare a telefonului mobil în căminele japoneze a atins nivelul de 75% în decembrie 2001. Lansat în 1987, vânzarea de telefoane mobile a progresat cu o rapiditate considerabilă deoarece din1997 50% dintre cămine erau echipate cu un telefon mobil comparativ cu telefonul fix, căruia i-au trebuit 84 de ani (din 1890 până în 1974) pentru a atinge acelaşi nivel. În urma acestui sondaj, 58% dintre japonezi care dispun de un telefon mobil utilizeată emailul pentru a coresponda în medie cu 7,3 persoane. Mailul este forma de comunicare scrisă care s-a impus în Japonia în detrimentul SMS-ului,din cauza absenţei interoperabilităţii acestuia.
Cu câţiva ani în urmă, odată cu aparitiţia internetului pe telefonul mobil, analiştii societăţii japoneze au constat numărul scăzut de calculatoare personale în comparaţie cu Statele Unite şi au vorbit de un efect de întârziere al japonezilor în însuşirea internetului prin telefonul mobil. Dar acest argument nu este suficient pentru aexplica succesul mesajelor trimise de pe telefonul mobil. In 2003, accesul la internet prin intermediul calculatorului personal era de 57%, adică aproape 6 familii din 10, ceea ce în comparaţie cu căminele franţuzeşti este aproape de două ori mai ridicatt (35% dintre căminele franţuzeşti echipate cu internet în 2005)[2]. De altfel sistemul HD a penetrat căminele foarte repede, 25% dintre familiibeneficiau de ADSL în 2002. Trebuie precizat că înafara accesului internet în scopuri profesionale, persoanele care au răspuns sondajului din cadrul cercetării aveau acces internet şi la domiciliul lor. Chiar dacă este dificil să stabilim comparaţii, putem spune că la nivel global, Franţa a cunoscut aceeaşi curbă a difuzării telefonului mobil, cu o explozie a accesului la telefonul mobil începând cu1997 şi cu o proporţie a penetrării mobilului astăzi aproape de saturaţie. Adoptarea unei forme scrise de comunicare începând cu vara anului 2000 prin utilizarea SMS-ului, nu cunoaşte totuşi aceeaşi amploare ca în Japonia. Nici din punct de vedere al utilizării, pentru că o treime (33%) dintre posesorii de telefon mobil utilizează SMS-ul în decembrie 2002[3], adică de două ori mai puţin decât înJaponia cu un an în urmă. Nici din punct de vedere al numărului de corespondenţe implicate în schimbul de mesaje deoarece acestea sunt limitate în Franţa la prietenii cei mai buni şi la soţ/soţie[4]. În urmă unui sondaj cantitativ efectuat prin chestionar realizat în 2000, numarul interlocutorilor prin SMS este în medie de 5[5]. Şi mai ales nici din punct de vedere al locului pe care îl ocupăcomunicarea scrisă în comparaţie cu comunicarea orală, cum vom vedea în cele ce urmează.
În prima parte vom descrie situaţiile de utilizare a mesajelor scrise transmise prin mobil, în Franţa şi în Japonia, apoi în partea a doua vom prezenta valorile de utilizare legate de acest mod de exprimare. Analiza comparativă va servi ca axă privilegiată pentru a sublinia similitudinile motivaţiilorexprimate prin sondaj, legate de aprecierile convergente ale avantajelor percepute într-un mod indirect al comunicării, şi să sublinieze diferenţele legate de factorii economici, culturali şi istorici care continuă să dea formă anumitor contexte specifice ale utilizării. În final, vom prezenta dinamica schimbării legată de apariţia formelor de comunicare scrisă mediate de noile tehnologii într-o...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • société de consommation
  • Societé de consommation
  • Société de consommation
  • Societe de consommation
  • société de consommation
  • La société de consommation
  • Société de consommation
  • Société de consommation

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !