Le droit

Pages: 4 (764 mots) Publié le: 13 novembre 2009
Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene şi alte state din Centrul şi Estul Europei. Aşadar nu are nicio legătură cu UniuneaEuropeană şi este diferit de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene.
Consiliul Europei are două dimensiuni: una federalistă, reprezentată de Adunarea Parlamentară, alcătuită dinparlamentari proveniţi din parlamentele naţionale, şi cealaltă, interguvernamentală, întruchipată de Comitetul Miniştrilor, alcătuit din miniştrii de externe ai statelor membre.
Romania a deţinutpreşedinţia Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei în perioada Noiembrie 2005 - Mai 2006.
Consiliul Europei este compus din 47 de state membre la care se adaugă o serie de state cu statut deobservator.
Obiective
Protejarea drepturilor omului
Protejarea democraţiei pluraliste
Protejarea supremaţiei dreptului
Favorizarea conştientizării şi încurajareadezvoltării identităţii şi a diversităţii culturale a Europei
Dezvoltarea stabilităţii democratice în Europa prin susţinerea reformelor politice, legislative şi constituţionale
Căutareasoluţiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană:
{text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item}{text:list-item} {text:list-item} {text:list-item}
Consiliul European
Consiliul European este forul politic suprem al Uniunii Europene. În cadrul UE acesta este instituţia care a promovat în mod decisivprocesul de integrare europeană.
Consiliul European este alcătuit din şefii de stat şi de guvern, preşedintele şi un alt membru al Comisiei Europene şi miniştrii de externe. Miniştrii de externe şimembrul Comisiei Europene nu au însă decât un rol consultativ. Consiliul European este o instituţie interguvernamentală, în timp ce Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justiţie a Comunităţilor...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Le droit et le droit
  • Le droit au droit
  • droit
  • le droit
  • Droit
  • droit
  • Droit
  • droit

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !