Trigonometrie

Pages: 4 (877 mots) Publié le: 4 avril 2011
www.mateinfo.ro

Elemente de trigonometrie
Cercul trigonometric Un unghi cu vârful în centrul unui cerc care subîntinde un arc de cerc de lungime egalã cu raza cercului are mãsura 1 radian.Unghiul cu vârful în centrul cercului de razã R, care subîntinde un arc de lungime l are mãsura
l radiani. Relaþia între mãsura în R t α . radiani, t ºi mãsura în grade a unghiurilor, α, este = π 180Considerãm un sistem de coordonate ortogonale în plan cu originea în O. Un cerc de razã 1 cu centrul în origine pe care s-a stabilit un sens de parcurs (invers acelor ceasornicului), se numeºte cerctrigonometric. Prin convenþie, numim sens trigonometric sau pozitiv sensul invers acelor de ceas. Fie cercul trigonometric C, fie A, B douã puncte pe C ºi l i Z. Arcul orientat cu originea în A,extremitatea în B, de mãsurã l este „drumul“ pe C de lungime l care se parcurge de la A la B în sens pozitiv dacã l > 0 sau în sens negativ dacã l < 0. AB AB Notãm arcul orientat prin ( » , l ) sau » , dacãmãsura l este cunoscutã. Un numãr l i (–π, π] se numeºte mãsurã principalã a unui arc orientat de mãsurã x, dacã existã k gm astfel încât x = l + 2kπ. Fie C cercul trigonometric de centru O. Numim unghiorientat o pereche ordonatã de semidrepte cu originea în O împreunã cu un sens de rotaþie precizat. Spunem cã unghiul este orientat pozitiv dacã sensul de rotaþie este cel trigonometric ºi esteorientat negativ în caz contrar. Mãsura unui unghi orientat este mãsura principalã a arcului orientat în acelaºi sens, delimitat pe cercul trigonometric de laturile unghiului. Douã unghiuri orientate suntcongruente dacã au aceeaºi mãsurã. Funcþii trigonometrice Într-un cerc trigonometric C de centru O, fie A(1, 0) i C. Unui numãr real t i se asociazã un punct AM M(cost, sint) i C, care are mãsuraarcului orientat ¼ egalã cu t. Avem: –1 T cos t T 1; –1 T sin t T 1 Identitatea fundamentalã a trigonometriei: sin2t + cos2t = 1. Corespondenþa t a sint, definitã pe Z cu valori în intervalul [–1, 1]...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Trigonométrie
  • Trigonométrie
  • Trigonométrie
  • trigonometrie
  • Trigonométrie
  • Trigonométrie
  • Trigonométrie
  • Trigonométrie 1ere S

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !