Droit tcheque

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 13 (3084 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 18 avril 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Franšízing

HISTORIE

Franšízový systém se osvědčil nejdříve v USA, odkud se rozšířil do desítek zemí. V Evropě je nejoblíbenější v Británii, Německu a zemi svého prapůvodu - Francii.

Franšíza pochází ze středověké Francie, kde nejdříve znamenala osvobození od daní či cel. Od sedmnáctého století pak znamenala privilegium k výrobě nebo obchodu, které uděloval feudál.
Další stopufranšízingu lze nalézt v 60. letech devatenáctého století v Americe. Tam jej využila firma Singer Sewing Machine Company při prodeji šicích strojů.

Moderní franšízing pak zahájil éru počátkem minulého století v USA, kde začaly vznikat sítě distributorů automobilů, provozovatelů čerpacích stanic, drugstorů a motelů.

Opravdový rozkvět pak přišel po druhé světové válce, kdy se tato forma podnikání v USAzabydlela v oblasti služeb v hotelnictví, restauracích a hlavně v rychlém občerstvení. Charakteristické je intenzivní využívání značek. Ve Spojených státech zůstal populární i takzvaný výrobkový franšízing (například Coca-Cola). Ropná recese v sedmdesátých letech přinesla potíže mnoha malým a středním firmám a jejich řešením se stal právě franšízing. V současnosti je podle údajů z České asociacefranšízingu v USA přibližně 1500 těchto sítí či značek a zhruba 760 tisíc poboček. Zaměstnává asi 9,7 milionu lidí.

V Evropě je toto podnikání nejpopulárnější v Německu, Franci a Velké Británii. Existují dvě základní kategorie franšízingu - jedna se týká prodeje výrobku, druhá, která bývá zastoupena silněji, se orientuje na poskytování služeb.

Ve Francii vznikla první novodobá franšíza už vroce 1927. Šlo o síť pro výrobu pletací vlny Pinguin. Rozšířenější je tu franšízing založený na prodeji výrobků než na službách. Nejvýznamnějším oborem je trh s textilem, na který připadá třicet procent. Ve službách zabírá také třicetiprocentní podíl a jedenácti procenty se podílí v hotelnictví a gastronomii. Největší hotelovou sítí je skupina Accor, kterou známe i v tuzemsku. V roce 2003 existovalove Francii více než 700 sítí a na 33 tisíc příjemců.

Podíváme-li se do Rakouska, zjistíme, že i tam se franšízingu daří. Prosazovat se začal v osmdesátých letech a od roku 1990 zaznamenává ročně osmiprocentní přírůstky nově vzniklých systémů. Vedou poskytovatelé služeb, následuje obchod. Dále móda, textil, zpracování kůže, za nimiž se s velkým odstupem uplatňuje gastronomie a řemeslné obory.Podle údajů české asociace bylo v Rakousku koncem roku 2002 celkem 330 těchto systémů s více než 4700 franšízanty.

Franšíza by se v Rakousku rozvíjela svižněji, jenomže podnikatelé se potýkají s restriktivními ustanoveními živnostenského zákona. Franšízant totiž často potřebuje k podnikání hned několik živnostenských listů.

CO JE FRANŠÍZING
Jde o marketingový systém distribuce zboží, služebnebo technologie založený na těsné a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami. Jde o franšízora (poskytovatele) a jednotlivé příjemce.
Franšízor zaručuje příjemcům licence právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat činnost v souladu s jeho koncepcí. Franšízanti využívají obchodní jméno poskytovatele nebo jeho ochrannou známku či značku služeb,know-how, obchodní a technické metody, postupy a další práva z průmyslového a duševního vlastnictví. To vše doplněné o neustálé poskytování prodejní a technické pomoci po dobu trvání smlouvy. Příjemce za poskytnutí obchodního jména platí.
RIZIKA
Franšíza má nejen výhody, ale patří k ní i určitá rizika. Poskytovatel licence musí nejdříve vybudovat opravdu funkční a úspěšný systém, ověřit své know-how vpraxi. To stojí nejen energii, ale také čas a peníze. Potom si sežene příjemce, kteří po čase mohou získat dojem, že už ho vlastně ani nepotřebují. Mohou mít tendenci stát se místo spolupracujících subjektů jeho konkurenty. Franšízor také musí pečovat o značku, kterou pronajímá. To znamená další náklady. Dále musí kontrolovat, jak jednotliví příjemci licence dodržují standardy kvality.
I jeden...