Gustave moreau.doc

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 20 (4945 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 14 juin 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
Salomeea sau devenirea unui mit
 
nicoleta mănucu
 
 
Nu ai altă soluţie atunci când eşti condamnat la exil de o societate aflată în plină bulversare decât să te retragi din lume şi să adopţi soluţia lui Huysmans, care prefer㠓realităţii visul acestei realităţi”.
Primii care au simţit că lumea mergea la pieire au fost simboliştii. Împărţită între dorinţă şi moarte, cunoaşterea fiinţei lasimbolişti s-a reflectat într-un mod regresiv. Refuzul realităţii i-a condus la contemplarea nostalgică a unui trecut mitic, unde vagabondează un cortegiu de fantome murmurând cuvinte letale descifrabile doar pentru iniţiaţii ce constituie “tribul “ poeţilor.
Pentru simbolişti mitul va fi purtătorul unui sens nou: ei vor fi aceia care vor propune o re-lectură a miturilor, operând o deplasaresemantică în chiar sânul acestora. Printre miturile preferate de ei, cel al Salomeei se degajă cu pertinenţă. Iconografia abundentă, textele, poveştile, piesele, romanele sau poemele reiau acest episod al istoriei sfinte, episod ce priveşte tăierea capului sfântului Ioan Botezătorul. Dar autorii se îndepărtează în mod manifest de ceea ce ar putea privi suferinţele Precursorului pentru a pune înevidenţă pe Salomeea, tânăra femeie care obţine prin farmecele sale de la Irod Antipas capul Botezătorului.
Mitul ce se dezvoltă în jurul anilor 1890 aduce în scenă în maniera cea mai radicală pe femeia fatală, îmbrăţişând în modul cel mai fericit toate formele de artă. E interesant de văzut faptul c㠄portretul” Salomeei va deveni un fel de exerciţiu impus de estetica decadentă, pentru că, prinimaginea ei, portret blestemat sau viziune de artă, trece dialogul între pictură şi literatură, începând cu anii 1880. Legendele medievale şi picturile Renaşterii, capodoperele şi producţiile comerciale, celebrările halucinante şi exorcismul crud al parodiilor, aduc o mică contribuţie la istoria originală, motivaţiile sale psihologice, colecţia sa de obiecte simbolice, până la punctul de cristalizare cese situează în jurul anilor 1890, unde pare că se finalizează cu fermitate. Astfel, mitul e format, îmbogăţit fiind şi de imaginaţia oamenilor, scena banchetului lui Irod devenind scena unde se joac㠄tentaţia sacrilegiului,  frica dorinţei, ideea feminităţii şi chiar mizele artei.” (Mireille Dottin)
Despre ce e vorba? Găsim in Evanghelie, mai precis în cea a lui Marcu, următoarea povestire:“Căci Irod, trimiţând, l-a prins pe Ioan şi l-a legat, în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soţie. Căci Ioan îi zicea lui Irod: ’Nu ţi-e îngăduit să ţii pe femeia fratelui tău’. Iar Irodiada îl ura şi voia să-l omoare dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept sfânt şi-l ocrotea. Şi ascultându-l, când Irod, de ziua sa de naştere, afăcut ospăţ dregătorilor lui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galilea. Şi fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut lui Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei: ‘Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi da’. Şi s-a jurat ei: ‘Orice vei cere de la mine îţi voi da până la jumătate din regatul meu’. Şi ea ieşind, a zis mamei sale: ‘Ce să cer?’ Iar Irodiada I-a zis:‘Capul lui Ioan Botezătorul’.
Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, I-a cerut zicând: ‘Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezatorul’. Şi regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a voit s-o întristeze. Şi trimiţând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Şi acela, mergând, I-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi l-a datfetei, iar fata l-a dat mamei sale.”1
Într-o primă abordare, textul suportă o interpretare din perspectiva dorinţei mimetice2. Irod îl înlătură pe fratele său şi îi ia soţia dar acest lucru nu e lipsit de consecinţe grele; posesiunea a avut loc în urma unui act de deposedare a fratelui său, iar profetul Ioan pare să aibă menirea de a atrage atenţia curţii regale asupra efectelor nefaste ale...