Baset

358 mots 2 pages
Operácia bola súčasťou širšie vedenej Východokarpatskej operácie.

Plány Slovenského národného povstania rátali s pomocou Sovietskej armády a brali do úvahy strategické ciele Sovietskeho zväzu po vojne.

Rátalo sa aj s účasťou dvoch východoslovenských divízií, ktoré mali otvoriť úsek frontu Sovietskej armáde.

Nemecké velenie s možnosťou útoku cez Karpaty rátalo a postaralo sa okrem dôkladnej obrany a prísunu záloh aj o to, aby sa dve východoslovenské divízie, dislokované v predpolí Karpát, nedostali do priameho styku so Sovietskou armádou.

Začiatok operácie sa odohral 8. septembra 1944 prielomom na obidvoch stranách Krosna.

Pôvodný plán predpokladal, že sovietske vojská preniknú za 5 dní do priestoru Prešov a Stará Ľubovňa. Nepriateľ však už na samom začiatku kládol zbesilý odpor, bojovalo sa doslova o každý strom. Operácia postupne dostala charakter pomalého a nesmierne ťažkého prenikania na slovenské územie. Napokon 6. októbra prenikli oslobodzovacie vojská na Československé územie v priestore priesmyku Dukla. Viazala veľké vojenské nemecké sily, ktoré nemecké velenie nemohlo vrhnúť proti povstalcom.

Prvé útoky 1. čs. armádneho zboru, 12. gardovej tankovej brigády a 305. streleckej divízie zasiahli jednotky nemeckej 75. a 357. divízie medzi Kranou Bystrou a Nižnou Pisanou. Práve tu v údolí potoka Kapišovka sa medzi obcami Nižná Pisaná a Kapišová v období od 21. do 27. októbra 1944 odohrali najtvrdšie boje celej operácie.

22. októbra sa v severnej časti Nižnej Pisanej rozpútali pouličné boje, Nemci prišli prakticky o celý 357. strelecký prápor, ktorého sila sa zredukovala na 15 bojaschopných mužov[1]. Nemecká obrana sa tu opierala o kopcovitý terén, ktorý bol v tej dobe v dôsledku dažďa ťažko schodný.

Sovietske a česko-slovenské jednotky postupovali nasledujúci týždeň údolím s ťažkými stratami, ktoré im spôsobilo nemecké protitankové delostrelectvo rozmiestnené po obidvoch stranách údolia. 27. októbra sovietske

en relation

 • Guide d'installation
  31144 mots | 125 pages
 • Pensez vous comme ionesco que le theatre est le lieu de la plus grande liberte, de l'imagination la plus folle?
  452 mots | 2 pages
 • Chercher
  506 mots | 3 pages
 • Spleen de baudelaire
  924 mots | 4 pages
 • Gestion de parc informatique
  7049 mots | 29 pages
 • la belgique cm1
  773 mots | 4 pages
 • Les supports de transmission
  1155 mots | 5 pages
 • Rapport de stage
  4381 mots | 18 pages
 • Rire
  1703 mots | 7 pages
 • ADSL
  2457 mots | 10 pages