Dynastia kapetyngow

Pages: 4 (761 mots) Publié le: 10 janvier 2011
Dynastia Kapetyngów

Dynastia Kapetyngów została zapoczątkowana przez Hugona Kapeta, syna Hugo Wielkiego i prawnuka Roberta Mocnego protoplasty rodu Robertynów. Kapetyngowie są bezpośrednią wlinii męskiej, kontynuacją Robertynów, jednak przyjęło się uważać, że w momencie elekcji na króla Francji Hugo Kapeta, zapoczątkował on nowy ród.Hugo Kapet i Robertynowie byli jednymi z największychfeudałów królestwa zachodniofrankijskiego. Posiadali najprawdopodobniej liczne koligacje rodzinne z największymi rodami feudalnymi kraju, a być może także z Karolingami. W związku z tym w chwilibezpotomnej śmierci ostatniego władcy karolińskiego Ludwika V zgromadzenie notabli świeckich i duchownych wybrało na króla właśnie Hugona Kapeta. Został on wyświęcony na króla 3 lipca 987 roku. O jego wyborzepisano, że padł na władcę „z samych trzewi Francji” . Kapetyńska dynastia, „Dom Francji” , wcielić miała w przyszłości idee jedności narodowej. Kapet nie miał nic z narodowej wieloznacznościlicznych średniowiecznych wielmożów. Nie mówił ani po łacinie ani po niemiecku: gdy się spotykał z cesarzem Ottonem II, władca niemiecki mówił językiem uczonych, łaciną , a biskup Orleanu tłumaczył tewywody na użytek Kapeta. Przez pierwsze dwa wieki władza królów kapetyńskich ograniczała się do obszaru domeny, obejmującej zasadniczo okolice Paryża i Orleanu, a także kilka hrabstw, opactw i biskupstwrozrzuconych po terenie północnej Francji. Mimo tego Francja Kapetyngów posiadała stosunkowo dobre warunki do rozwoju. Główne siły bowiem, które mogłyby zagrozić Kapetyngom były od nich stosunkowodaleko. Prężnie rozwijające się Cesarstwo Niemieckie mogło tylko sporadycznie sięgać wpływami aż tak daleko na zachód. Także najazdy Wikingów docierały przeważnie tylko do północnych rejonów nadmorskichFrancji.Dynastia Kapetyngów była w XI wieku już dość poważana, o czym świadczy chociażby mariaż Henryka I z Anną Jarosławną, córką władcy Rusi Kijowskiej. Ślub ten nie miał jednak politycznych...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !