langage sms

19626 mots 79 pages
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra francouzského jazyka a literatury

Langage des jeunes

Diplomová práce

Brno 2006

Autor práce: Vedoucí práce:
Júlia Steindlová PaedDr. Pavla Kellnerová

Remerciements

Je voudrais adresser mes remerciements à Madame Pavla Kellnerová, professeur au Département de Français de la Faculté de Pédagogie de l’Université Masaryk, qui m’a aidé à réaliser mon mémoire en me faisant bénéficier de son expérience. Je la remercie également pour ses conseils et sa patience.

……………………………

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem pouze prameny uvedené v seznamu literatury, který je součástí mé práce. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.

V Brně dne …………………… ……………………………………

Sommaire
Introduction…………………………………………………………….. 5

La partie théorique

I. La base théorique pour l’étude du langage des jeunes…………………. 7
1.1 Approche à la linguistique….………………………………. 7
1.2 La langue et le langage……………………………………… 11
1.3 La sociolinguistique …………………………………… 12
1.4 Les registres de langue …………………………………… 13
II. Langage des jeunes ……….................................................................... 16
2.1 Approche au langage des jeunes ……………………………. 16
2.2 De l’argot au langage des jeunes ……………………………. 18
2.2.1 Les racines du langage des jeunes ……………. 18
2.2.2 Argot ………............................................. 19
2.2.3 Verlan ………............................................. 21
2.2.4 Le français des cités ………..................... 22
2.2.5 Le français branché ………..................... 23
2.2.6 Le langage des jeunes ……………………. 23
2.3 Le langage des jeunes

en relation

 • le langage sms
  5082 mots | 21 pages
 • Le langage "sms"
  2139 mots | 9 pages
 • l'impact du langage sms sur l'orthographe
  791 mots | 4 pages
 • l'impact du langage sms sur la qualité de l'orthographe
  973 mots | 4 pages
 • Portable
  492 mots | 2 pages
 • Communication électronique
  4606 mots | 19 pages
 • Le langage des jeunes
  1553 mots | 7 pages
 • Les critures et graphies inventives des SMS face aux graphies norm es
  4699 mots | 19 pages
 • Le Langage Texto
  862 mots | 4 pages
 • Le langage s'est-il appauvri avec internet ?
  475 mots | 2 pages