Gargantua et pantagruel

Pages: 15 (3552 mots) Publié le: 3 mars 2011
Mariana Pîrţac
Liceul „Gaudeamus”, Chişinău

Proiect didactic în baza ciclului de învăţare prin experimentare
Disciplina: Literatura română
Clasa: a XI-a
Subiectul: Sufletul e ca un pămînt oarecare...(I. Druţă, Păsările tinereţii noastre)
Tipul lecţiei / lecţiilor: de recapitulare şi sistematizare
Timpul preconizat: 90 min.
Obiectivele vizate:
La sfîrşitul lecţiei / blocului de lecţiielevii vor fi capabili:
• să definească noţiunile propuse, avînd ca model definiţiile din dramă;
• să deducă prin răspunsuri la întrebări legătura dintre 2 noţiuni, formulînd răspunsul într-un enunţ;
• să discute şi să aleagă din maximele propuse cîte 2-3 caracteristici ale generaţiei de azi;
• să elaboreze un text literar şi să-l stilizeze după indicaţiileprofesorului;
• să-şi evalueze activitatea în cadrul lecţiei după fişa propusă;
• să-şi evalueze propriile atitudini prin luare de decizii.

|Evenimentele (momentele |Etapele lecţiei în baza ciclului de învăţare prin experimentare |Ce trebuie să asigurăm? |
|lecţiei) || |
|A. Introducere în |I. Etapa de încălzire/actualizare |0. Captarea atenţiei |
|activitate | ||
| |Profesorul formulează sarcina pentru audierea fragmentului din “Baladă” de C. Porumbescu | |
| |Elevii notează gîndurile, sentimentele audiind înregistrarea. | |
|A.1. Captarea atenţiei || |
| |Profesorul verifică tema pentru acasă: Extrageţi din textul dramei definiţiile pe care ni le oferă | |
|A.2. Reactualizarea |textul şi exprimaţi-vă părerea vizavi de ele printr-un enunţ. |1. Stabilirealegăturii între |
|conceptelor / noţiunilor|Răspunsuri: |obiectivele temei noi şi |
|/ elementelor cheie |Cocostîrcii - suflet din sufletul nostru; Sufletul e ca o foaie curată; |materialul studiat anterior. |
|pentru studierea temei |Apă neîncepută - Întîia apăcare vine în zori; Fericire-tulburare a sufletului; Sufletul e ca şi | |
| |cum ar fi un pămînt oarecare; | |
| | ||
| |Profesorul împarte grupurilor postere, formulînd sarcina: Definiţi noţiunile, avînd ca model | |
| |definiţiile pe care le-aţi extras acasă: | |
| |iubire,speranţă, neam; Vis, durere, mamă; Istorie, dor, pămînt. | |
| |Anexa nr.1 | |
| |Elevii lucrează în grup. Posibile răspunsuri: istorie - tot ce a fost, ce este şi ce...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Pantagruel lettre de gargantua à pantagruel
  • Lettre de gargantua à pantagruel
  • Lettre de gargantua à pantagruel
  • Lettre de gargantua a pantagruel
  • Lettre de gargantua a pantagruel.
  • Gargantua si pantagruel
  • Résumer de pantagruel et gargantua
  • Lettre de Gargantua à Pantagruel

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !