Historia hotelu królewski

645 mots 3 pages
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wydział Turystyki, Handlu i Usług

Agnieszka Piotrowska

HISTORIA HOTELU KRÓLEWSKI

Powstanie Hotelu Królewskiego wiąże się nierozerwalnie z dziejami Wyspy Ołowianka.
Nazwa „Wyspa Ołowianka” wywodzi się od istniejącego tam w XVI w. składu ołowiu. Wyspa Ołowianka powstała w 1576 r. po przekopaniu kanału noszącego nazwę „Na Stępce” i zajmowała niespełna pięćdziesiąt hektarów powierzchni. Od wyspy Spichlerzów Ołowianka oddzielona była strugą Bersinese i odcięta od niej w XVI w. korytem Nowej Motławy. Rtk

Teren ten w średniowieczu stanowił własność położonego na przeciwnym brzegu Motławy zamku krzyżackiego. W czasach krzyżackich Wyspa Ołowianka była obszarem o dużym znaczeniu strategicznym o czym świadczy fakt, że to właśnie tutaj wzniesiono zabudowania szafarza zakonnego. Nic więc dziwnego, że najstarsza utrwalona w dokumentach z 1404n r. nazwa tego miejsca brzmiała Szafarnia. Z leżącej po drugiej stronie Motławy zamkiem łączył Ołowiankę początkowo most, a od 1417 r. prom. Zamek krzyżacki posiadał na Ołowiance szafarnię i cieślarnię.
Wśród magazynów znajdujących się na Ołowiance największy nosił nazwę „Dwór Ołowiany”, po którym już nie ma śladu. Po za tym na wyspie znajdowało się wiele innych spichlerzy, z których najlepiej zachował się Spichlerz Królewski.
Jeszcze w roku 1454 Gdańsk zobowiązał się wystawić polskiemu królowi okazały spichlerz. Jednakże realizacja tego zobowiązania nastąpiła dopiero w II połowie XVI wieku i nie w pełni, gdyż miasto przekazała na ten cel któryś z istniejących już od dawna starych spichlerzów.
Ta masywna 4-kondygnacyjna budowla wzniesiona została dopiero w XVII wieku, jego budowę ukończono w 1621 r. Obiekt zaprojektował Abraham von Blocke a twórcą spichlerza był Jan Strakowski. Zgodnie z tym, do czego zobowiązali się gdańszczanie wobec Kazimierza Jagiellończyka, który tak hojnie obdarzył miasto swoimi przywilejami Spichlerz przeznaczony był na zboże nadsyłane do Gdańska z

en relation