Lala

Pages: 8 (1765 mots) Publié le: 6 octobre 2010
1. LEGEA PRETULUI UNIC
La baza teoriei PPP stă Legea Prețului Unic, conform căreia dacă două bunuri pe două piețe diferite sunt identice, atunci ele vor avea același preț, exprimat, bineînțeles, în aceeași unitate de măsură (în aceeași monedă).
Legea prețului unic este redată de următoarea expresie:


Conform Legii Prețului Unic, există un fenomen care determină evoluția cursului de schimbcătre nivelul implicat de acestă teorie, și anume arbitrajul.

EXEMPLU!!
Să presupunem că pe piață cursul de schimb este mai mare comparativ cu cel implicat de LoOP, S = 3,40RON/EUR> 3,35RON/EUR. În acest caz, birourile produse în Austria devin mai scumpe comparativ cu cele produse în România, prețul lor în lei fiind de 340 RON. Cei care sunt în căutarea unor surse de câștig fără să‐și asumeniciun risc (arbitrajorii) vor cumpăra birouri în România și vor vinde în Austria, câștigând 5 RON pentru fiecare birou tranzacționat. Cererea crescută pentru bunurile românești va duce însă la o apreciere a monedei naționale și deci, la o scădere a cursului de schimb către cel de echilibru.

Prin mecanismele sale specifice, arbitrajul aduce cursul de schimb la nivelul de echilibru!!!
Spredeosebire de LoOP, care se referă la egalitatea prețurilor pentru fiecare bun în parte, Paritatea Puterii de Cumpărare (PPP) ia în considerare toate bunurile existente în economie. Dacă PRO reprezintă prețul în România al unui coș reprezentativ de bunuri, iar PZE reprezintă prețul aceluiași coș de bunuri în zona euro, cursul de schimb implicat de PPP este:

Relația (3.1) are următoarele interpretări: paritatea puterii de cumpărare prezice egalitatea dintre prețul în lei al coșului de consum reprezentativ ( RO P ) din România și prețul în lei al coșului de consum din zona euro (SPPP ⋅ P ZE ).
 Atunci când PPP este satisfăcută, puterea de cumpărare a unei monede este aceeași pe cele două piețe care se compară;
 Se știe că puterea de cumpărare este invers proporțională cu indiceleprețurilor (indicele puterii de cumpărare este 1/indicele prețurilor). Teoria PPP prezică că o creștere a puterii de cumpărare într‐o anumită țară (echivalentă cu o scădere a prețurilor în țara respectivă) va avea ca efect o apreciere proporțională a monedei naționale. Invers, atunci când puterea de cumpărare scade, deci prețurile cresc, moneda națională se va deprecia.
 Atunci când bunurile șiserviciile unei țări devin mai scumpe relative cu altă țară, scăderea cererii pentru acestea va determina o depreciere a monedei naționale, deci o aliniere a cursului de schimb la nivelul consistent cu PPP.
Abordarea macroeconomică presupune faptul că relația PPP este una de echilibru care poate fi satisfăcută chiar şi atunci când nu este îndeplinită legea prețului unic la nivelul fiecărui bun.

2.TEORIA PPP – FORMA RELATIVA

Forma relativă a teoriei parității puterii de cumpărare, derivată din forma absolută, explică modificarea relativă a cursului de schimb pe baza diferențialului de inflație din cele două țări.
(3.2) Logaritmând relația (3.2) şi folosind aproximarea ln(1+x) ≈ x pentru x mic, obținem:


INTERPRETARE: potrivit parității puterii de cumpărare,modificarea relativă a cursului de schimb este egală cu diferențialul de inflație dintre cele două țări; dacă inflația pe piața națională este mai mare decât inflația pe piața externă, cursul de schimb va creşte, iar moneda națională se va deprecia.

3. CURSUL REAL DE SCHIMB

Cursul real de schimb se poate defini ca fiind cursul nominal ajustat cu prețurile de pe cele două piețe. Sau, în mod echivalent,cursul real de schimb dintre leu și euro, notat cu RON EUR Q / , reprezintă prețul în lei al coșului de consum European raportat la prețul coșului de consum din România, exprimat tot în lei.


Cursul de schimb real este un indicator foarte important în economie datorită faptului că este o măsură a competitivității unei țări.
!!! Atunci când...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Lala
  • Lala
  • Lala
  • Lala
  • LaLa
  • Lala
  • lala
  • lala

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !