Motywowanie

Pages: 2 (447 mots) Publié le: 22 mars 2011
Radar motywacyjny

Podczas szkoleń związanych z motywowaniem pracowników jednym z kluczowych elementów jest poznanie czynników wpływających na poziom motywacji członków zespołu oraz uświadomienieuczestnikom, że istnieją różnice indywidualne w zakresie motywatorów. W celu wprowadzenia tego zagadnienia na szkoleniu można wykorzystać ćwiczenie „Radar motywacyjny”.

Celem tego ćwiczenia jestokreślenie przez uczestników możliwości wykorzystywania czynników motywacyjnych do realizacji celów w zespole poprzez:
▪ określenie kluczowych czynników motywujących członków zespołu do realizacjizałożonych celów
▪ poznanie różnic indywidualnych i wzajemnych oczekiwań dotyczących sposobów motywowania w zespole
▪ wypracowanie zasad działania w zespole w oparciu o wypracowane wskazówkimotywacji w zespole

Materiały:
Przygotowana kartka z flipcharta z narysowanym kołem podzielonym na osiem części, kolorowe markery/ kredki.

Krok 1.
W zależności od wielkości grupy poprośuczestników, aby w dwójkach lub w małych grupach określili osiem kluczowych czynników wpływających motywująco na realizację celów w zespole (np. czas pracy, cotygodniowe spotkania, samodzielność, pozytywnainformacja zwrotna, atmosfera, etc.).

Krok 2.
W kolejnym kroku na drodze dyskusji cała grupa wybiera 8 wspólnych najbardziej priorytetowych elementów wpływających motywująco na pracę w zespole.Podczas dyskusji należy zwrócić uwagę w jaki sposób argumentowany jest wybór konkretnych czynników (można notować je na flipie).

Krok 3.
Po wyselekcjonowaniu ośmiu kluczowych czynników zapisujemyje na przygotowanej wcześniej karcie z flipcharta (patrz rysunek poniżej). Następnie prosimy każdego z uczestników, aby kolejno zaznaczył na radarze na ile dany czynnik jest dla niego/niej priorytetowyna skali od 0 do 10 (w schemacie radaru skala rośnie promieniście od środka koła). Łączymy wszystkie punkty tworząc indywidualny wykres. Aby wykresy poszczególnych osób były czytelne, można...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !