Proust

Pages: 309 (77055 mots) Publié le: 27 janvier 2010
© Editura MOLDOVA

, 1991

Marcel Proust

GUERMANTES

(în căutarea timpului pierdut, V, VI) Traducere de Radu Cioculescu

BCU Cluj-Napoca

EDITURA MOLDOVA IAŞI, 1991

Coperta de : TRAIAN MOCANU

771947 .'*

ISBN 973-9032-34-6

Piuitul de dimineaţă al păsărilor îi părea anost Fran-coisei. Fiecare cuvînt al „jupîneselor" o făcea să tresară ;incomodată de paşi4 lor, îşi punea întrebări în legătură cu ele ; căci ne mutasem. Fireşte, servitorii nu forfoteau mai puţin la al „şaselea" din fosta noastră locuinţă ; dar îi cunoştea ; acel du-te-vino avea pentru ea ceva prietenos. Acum dădea chiar tăcerii o atenţie dureroasă. Cum noul nostru cartier părea tot atît de liniştit pe cît de zgomotos era bulevardul în care locuisem pînă atunci, cîntecul(desluşit chiar de departe, cînd este încă slab ca un ochestral) al unui trecător storcea lacrimi din ochii Fran-coisei în exil. De aceea, dacă-mi bătusem joc de ea care era adînc mîhnită că trebuie să părăsească un imobil în care eram „atît de stimaţi de toţi", şi îşi făcuse bagajele plîngînd, potrivit riturilor de la Combray şi spunînd că fosta noastră casă era superioară tuturor celorlalte case,în schimb eu, care asimilam tot atît de lesne lucrurile noi pe cît de uşor le părăseam pe cele vechi, m-am\apropiat de bătrîna noastră servitoare cînd am văzut că instalarea într-o casă în care nu primise de la portarul careVu ne cunoştea încă, semnele ,de respect necesare bunel sale hrane morale, aproape că o prăpădise. Numai ea mă p\itea înţelege; fireşte, tînărul ei lacheu n-ar fi fost însta\e ; pentru el, care nu era nicidecum de la Combray, a ^e muta, a locui în alt cartier era ca şi cum şi-ar fi luat "o vacanţă în care noutatea lucrurilor oferea aceeaşi tihna, ca şi cînd. ar fi călătorit; se credea la ţară ; şi un gutu-\ rai îi dădu, ca şi o răceală contractată în vagonul unde \ geamul n-ar fi fost bine închis, impresia minunată că fusese pe alte meleaguri ; ori de cîte oristrănuta şi se bucura că găsise un loc atît de grozav, căci dorise totdea-
I

I

una să aibă stăpîni care să călătorească mult. De aceea, fără să mă gîndesc la el, m-am dus glonţ la Franfoise ; cum rîsesem de lacrimile ei cu prilejul unei plecări care mă lăsase indiferent, îmi întîmpinâ cu răceală tristeţea, pentru că o împărtăşea. Egoismul nervoşilor sporeşte paralel cu pretinsa lor„sensibilitate" ; ei nu pot suferi ca alţii să-şi manifeste indispoziţiile cărora ei înşişi le acordă din ce în ce mai multă atenţie. Francoise, care nu lăsa neobservată cea mai uşoară indispoziţie din cîte încerca dacă sufeream întorcea capul ca să nu am plăcerea de-a vedea că suferinţa mea era qompătimită, ba chia'r remarcată. Făcu la fel, îndată ce ăm vrut să-i vorbesc de noua noastră casă. De altminteri,trebuind să se ducă după două zile să aducă nişte haine uitate în casa pe care o părăsisem în timp ce aveam încă, de pe urma mutării „temperatură", iar pe de altă parte, asemenea unui boa care tocmai a înghiţit un bou, mă simţeam neplăcut deformat de un lung scrin pe care vederea mea avea să-l ,,mistuie", Francoise,' neîncrezătoare cum sînt toate femeile, se întoarse spunînd că crezuse că avea săse înăbuşe pe fostul nostru bulevard, că se vzâpâcise" de-a binelea în drum, că nu văzuse niciodată nişte scări atît de incomode, că nu s-ar mai întoarce să locuiască acolo, chiar dacă i s-ar oferi „un imperiu" şi i s-ar da milioane — ipoteze gratuite — că tpate (adică cele în legătură cu bucătăria şi coridoarele) erau mai bine orînduite în noua noastră casă. Dar e timpul să spun că aceasta — şi nemutasem în ea pentru ci bunica neducînd-o prea bine cu sănătatea, motiv pe pare ne ferisem să i-l invocăm, avea nevoie de un aer mal curat — era un apartament care făcea parte din palaţal Guermantes.
'La vîrsta la care Numele, oferindu-ne imaginea necu-no/cutului pe care l-am turnat în ele, în acelaşi' moment care desemnează şi pentru noi un loc real ne silesc rin asta să identificăm...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Proust
  • Proust
  • Proust
  • Proust
  • Proust
  • Proust
  • Proust
  • proust

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !