Relations avec algérie (langue tcheque)

Pages: 11 (2648 mots) Publié le: 23 juillet 2010
Vztahy Maroka s Alžírskem

Politicko-vojenská úroveň

Na oficiální úrovní jsou Maroko a Alžírsko bratrské země, které spolu bojovaly proti francouzskému kolonialismu. Ve skutečnosti však v současnosti panuje mezi oběma zeměmi příměří, které je od vřelého bratrství daleko. Od roku 1963, kdy dosáhlo Alžírsko nezávislosti, se mezi oběma zeměmi odehrály dva bleskové konflikty. První z nich,který vstoupil do dějin pod jménem „písečná válka“, se odehrál hned v roce 1963. Příměří bylo vyjednáno pod záštitou Organizace africké jednoty, nicméně otázka hranic, která byla důvodem tohoto konfliktu, zůstala příměřím nevyřešena[1].
Další ozbrojené střety proběhly v únoru 1976 na území Západní Sahary[2] několik týdnů poté, co do této bývalé španělské kolonie napochodovalo na popud tehdejšíhokrále Hassana II 350 000 marockých dobrovolníků (tato nátlaková akce vstoupila do historie pod jménem Zelený pochod). Po tomto konfliktu došlo k přerušení diplomatických vztahů mezi Marokem a Alžírskem (7. března 1976). Diplomatické vztahy sice byly v roce 1988 obnoveny, statut území Západní Sahary však dodnes zůstává hlavním důvodem chladných vztahů mezi Marokem a Alžírskem.

1 Západní SaharaZávažnou překážkou k marocko – alžírskému détente v otázce Západní Sahary je rozdílný postoj k Frontě Polisario. Fronta Polisario[3], která požaduje nezávislost Západní Sahary, vznikla již v roce 1973 a 27. února 1976 jednostranně vyhlásila na území Západní Sahary Sahrawi arabskou demokratickou republiku (RASD). Maroko považuje Polisario za alžírské „dítě“a bojí se, že v případě nezávislosti byZápadní Saharu fakticky ovládlo Alžírsko.
Alžírsko naproti tomu považuje Frontu Polisario za legitimního reprezentanta saharského lidu, a požaduje pro obyvatele Západní Sahary právo na sebeurčení.[4] Obě země systematicky odmítají argumenty svého souseda a všechny snahy OSN o vyřešení sporu prozatím selhávají.
Zájmem Alžírska je především zamezit marockým expanzionistickým snahám, jelikožmarockou „okupaci“ Západní Sahary chápe jako geostrategické posílení vlivu Maroka.
V Maroku je s nástupem nového marockého krále Mohameda VI. zdůrazňováno, že Západní Sahara je součástí Maroka jako jeho jižní provincie a tedy pořádání referenda o nezávislosti je nepřípustné, neboť by odporovalo principu územní celistvosti. Pokud se má konat referendum, tak pouze o otázce autonomie.
V tomto kontextuzaložil Mohammed VI. Výbor pro otázku regionů, který by měl do konce roku 2010 připravit návrh reformy územních celků. Fronta Polisario i Alžírsko předem označily tuto reformu za pokus Maroka o trvalou anexi území Západní Sahary.

2 marocko –alžírská hranice

Dalším problémem v marocko – alžírských vztazích, který prozatím nelze plně oddělovat od otázky Západní Sahary, je vzájemná hranice,která je od roku 1994 uzavřena.
Marocko - alžírská hranice byla od nezávislosti Alžírska častěji uzamčena než otevřena, nicméně nynější uzavření hranic trvá nejdéle v „nezávislé“ historii. Podnětem k uzavření hranic byl teroristický atentát, který spáchali v Marrakechi tři mladí Alžířané žijící ve Francii. Driss Basri, pravá ruka tehdejšího krále Hassana II, zareagoval uvalením vízové povinnosti naobčany Alžírska. Alžírsko „dorovnalo marockou sázku“ uvalením stejného opatření vůči Maročanům a „přihodilo navrch“ uzavření pozemní hranice (hranice mezi Marokem a Alžírskem je dlouhá 1 559 km). Tato uzavírka způsobila postupné zhroucení hospodářství v severovýchodním Maroku (východní region, prefektura Oujda-Angad), jelikož region byl závislý na poptávce 2 milionů Alžířanů, kteří do Oujdykaždoročně dojížděli, aby si nakoupili zboží, které nebylo dostupné v Alžírsku.[5]
Vízová povinnost byla recipročně zrušena na přelomu let 2004 a 2005, přičemž první zrušilo víza Maroko a alžírský prezident Bouteflika zrušil víza pro Maročany osm měsíců poté. Alžírský prezident však do dnešního dne nevyslyšel volání marockého krále po otevření pozemní hranice, která tak zůstává i nadále uzavřená....
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Langue maternelles et langue etrangere en algerie
  • Langues étrangères en algérie
  • Les langues minoritaires en algerie et la mondialisation
  • Langues maternelles et langues étrangères en algérie: conflit ou cohabitation?
  • Relation langue société
  • La langue française et l'internationalisation des relations de travail
  • La relation entre la langue française et internet
  • Tentative de mise en évidence de la relation chômage

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !