Valeur ajoutte

Pages: 51 (12501 mots) Publié le: 5 mars 2011
9
AFACERI ŞI ACŢIONARI

În această ultimă secţiune vom încerca să privim ceva mai îndeaproape unele dintre problemele specifice de etica afacerilor, probleme legate de responsabilităţile şi drepturile morale ale unor anumite categorii de stakeholders. De îndată vom sesiza faptul că diferenţele de opinii privind natura şi scopul intrinsec al afacerilor, pe care am încercat să le analizăm însecţiunea precedentă, îşi pun amprenta asupra modului de problematizare şi soluţionare a chestiunilor mai intens focalizate. În ţările capitaliste avansate, disputa la nivel de principiu în ceea ce priveşte drepturile şi responsabilităţile morale ale acţionarilor pune faţă în faţă două abordări în bună măsură antagonice. Adepţii conservatori ai doctrinei liberalismului economic susţin că factoriiexecutivi ai unei corporaţii sunt răspunzători exclusiv faţă de acţionari, de vreme ce aceştia sunt proprietarii companiei la capitalizarea căreia au contribuit cumpărând acţiuni, cu scopul subînţeles de a câştiga – fie sub forma unor dividente din profitul companiei, fie prin eventuala vânzare la bursă a acţiunilor pe care le deţin la o cotaţie superioară. În această viziune, între acţionari şi altecategorii de participanţi la jocul economic (shareholders şi stakeholders) se stabileşte o netă asimetrie, dacă nu chiar o diferenţă calitativă: conducătorii unei corporaţii au obligaţia profesională şi datoria morală de a proteja şi de a face rentabile investiţiile acţionarilor, ale căror interese dictează politica firmei. Interesele diferitelor grupuri de participanţi pot fi avute şi ele învedere, dar nu pentru că executivii unei corporaţii ar avea vreo obligaţie faţă de ele, ci numai întrucât considerarea acestor interese ale diverselor categorii de stakeholders poate fi benefică pentru ceea ce urmăresc acţionarii: creşterea pe termen lung a valorii investiţiei lor. Dimpotrivă, adepţii „capitalismului cu faţă umană”, încorsetat de tot mai numeroasele şi pretenţioasele „responsabilităţisociale” ale corporaţiilor, susţin că acţionarii (engl. shareholders) nu sunt decât o categorie de participanţi (engl. stakeholders) printre altele, iar scopul primordial al companiilor nu este acela de a-i „îndopa” pe acţionari cu profituri cât mai mari, ci acela de a le oferi, eventual şi lor,

ETICA ÎN AFACERI

câte ceva după ce, mai întâi, conducătorii executivi ai corporaţiilor s-aupreocupat de satisfacerea intereselor consumatorilor, angajaţilor, furnizorilor şi creditorilor, ale comunităţilor locale, ale statului şi, fireşte, de protecţia mediului înconjurător sau de eradicarea sărăciei şi a inegalităţii din întreaga lume. Şi din acest punct de vedere se conturează o asimetrie, ceva mai puţin accentuată, însă destul de şocantă: pentru ideologii cu vederi de stânga, acţionariisunt într-adevăr o categorie specială de participanţi, dar nu pentru că ar avea mai multe drepturi decât celelalte grupuri de stakeholders, ci pentru că lor le revin mai multe responsabilităţi sociale şi morale decât celorlalţi. Indiferent de care parte s-ar situa, toţi cei care se preocupă de analiza teoretică a drepturilor şi responsabilităţilor etice ale acţionarilor sunt măcar într-o privinţăde acord: fie în virtutea unor drepturi exclusive, fie datorită unui plus de responsabilitate morală, acţionarii sunt cea mai importantă categorie socială implicată în economia de piaţă şi, ca atare, orice discuţie în detaliu a problemelor de etică în afaceri trebuie să înceapă cu ei. Dacă avem însă în vedere starea prezentă a economiei româneşti, pe care – din considerente politice – Comisia UEa gratulat-o recent cu calificativul de „economie de piaţă funcţională”, abia dacă ar trebui să menţionăm în treacăt, ca pe o curiozitate exotică, problematica etică a acţionarilor. În România există, în prezent, un număr apreciabil de societăţi pe acţiuni, de toate tipurile: cu capital privat integral românesc, integral străin sau ca asocieri de întreprinzători autohtoni şi din afară, precum...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • La valeur ajouté
  • la valeur ajoute
  • valeur ajouter
  • La valeur ajouté
  • Valeur Ajoute
  • Valeur ajouté
  • Valeur ajouté
  • la valeur ajouter

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !