Valeurs-license

Pages: 53 (13093 mots) Publié le: 22 janvier 2011
Argument

Orice cultură, comunitate sau societate umană este formată dintr-o mulţime de personalităţi, de vârste diferite, care dispun de un sistem de valori, ce se află într-un proces continuu de înnoire şi reorganizare.
O etapă din viaţa individului, care este determinantă pentru evoluţia ulterioară a fiinţei umane, este adolescenţa. Înţelegerea acestei vârste, din punct de vederepsihologic, este cheia pentru determinarea condiţiilor unei dezvoltări armonioase a individului şi a dezvoltării sănătoase a societăţii.
Dinamica structurilor axiologice, a imaginii şi a stimei de sine este determinantă de schimbări majore cum ar fi începerea unui nou ciclu de învăţământ, care provoacă transformări şi restructurări la nivelul mentalităţilor individuale şi îşi pune amprenta pecomportamentele şi atitudinile adolescenţilor în raport cu viaţa, a modului lor de a gândi şi acţiona. Având în vedere importanţa traversării în condiţii optime a acestei perioade de puternice transformări fizice şi psihice, este necesar a aborda acest domeniu la nivelul elementelor esenţiale ale personalităţii : identitate, orientare valorică şi apreciere de sine. Ştiind că valorile interiorizatedevin motive fundamentale ale activităţii individului, susţinându-l energetic şi conferidu-i un anumit sens, este necesară şi identificarea valorilor caracteristice adolescenţilor, pentru a determina reperele comportamentelor şi conduitelor specifice acestei vârste.
Persoana umană se adaptează la realitatea în schimbare, călăuzindu-se după anumite principii evaluative, care îi ghideazăîntreaga sa activitate, precum şi modul de relaţionare cu ceilalţi şi cu dezirabilul socio-moral. Adaptarea socială a adolescenţilor oferă deci informaţii importante în ceea ce priveşte funcţionarea lor în cadrul sistemului interrelaţional.
Considerăm această cercetare de un real folos în domeniul abordării vârstei adolescenţei, având în vedere că oferă posibilitatea de a aprofunda anumiteaspecte despre latura axiologică a personalităţii. Înţelegând felul în care aceste aspecte funcţionează, putem cunoaşte la un nivel superior vârsta adolescenţei.

CAPITOLUL I – PREMISE CONCEPTUALE

1. VALORILE

1.1. Definirea conceptului

Definirea conceptului de valoare a generat mereu dificultăţi, iar una dintre cauze o constituie sensurile diferite ce au fost atribuite acesteinoţiuni de către diferitele discipline. În estetică sau filosofie, acest concept are o conotaţie normativă, valorile fiind criterii pe baza cărora se face distincţia între bine şi rău, între frumos şi urât (Ester, Halman, de Moor, 1994).
Aceasta conotaţie normativă se păstrează şi în cazul folosirii termenului „valoare”, în limbajul cotidian. „Valoarea” trimite cu gândul la criterii care ajutăsă ne orientăm, la linii de demarcaţie între ceea ce este permis sau dezirabil din punct de vedere social şi ceea ce nu este.
Valorile sunt definite în literatura de specialitate în multe forme, de la idei eterne până la acţiuni comportamentale.
În această lucrare, termenul va fi folosit pentru a face referinţă la criteriile de determinare a nivelelor, precum bunătatea, importanţa saufrumuseţea.
După Rokeach (1973), valorile sunt ,,credinţe care ne orientează afectiv în privinţa obiectelor, ideilor sau comportamentelor”. Toate acestea ghidează comportamentul, însă nu îl determină neapărat. Valorizarea este considerată ca un act de a face judecăţi de valoare, o expresie a sentimentelor, sau o achiziţionare şi o aderare la un set de principii.
Odată ce valorile sedezvoltă, ele oferă un filtru important de selecţie a input-urilor şi de conectare a gândurilor şi sentimentelor cu acţiunea.
Ştiinţele sociale, care se ocupă de studiul valorilor, nu au ajuns la stabilirea unui consens în ceea ce priveşte definirea acestora.
Psihologia face referire la acest concept ca la „o modalitate de orientare selectivă, legată de preferinţele, motivele,...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • License
  • License
  • LICENSE
  • license
  • License mut
  • Drive license
  • Planning license
  • Valeur

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !