Turkish folk

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 9 (2126 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 30 mai 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
TÜRK MASALLARINDA EŞ SEÇME VE EVLENME
Türk masallarında eş seçme ve evlenme olgusu çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Masal kahramanı ister kadın ister erkek olsun kendine eş seçerken bazı unsurları ve yöntemleri göz önünde bulundurur.
Eğer Türk masallarında eş seçme ve evlenme olgusunun özelliklerini sınıflandırırsak bunu dört sınıfayaırabiliriz .

1-) Masal kahramanının seçeceği eşin güzel, cesur , iyi yürekli , zeki , açık sözlü ve terbiyeli olması gerekir.
Örnek masallar :

YER ALTI KARTALININ DİYARI
Özet : Bir padişahın üç oğlu vardır. Padişah çok hastalanmıştır. Oğulları babalarının ilacını bulmak için yola koyulurlar. En küçük oğul birgün bir kocakarının evine gider, bir bardak su ister.Su kanlı sudur, oğulbunun sebebini sorar.Kocakarı bir ejderhanın hergün bir kızı öldürdüğünü bu günde sıranın padişahın kızına geldiğini söyler. Oğlan gidip kızı kurtarır.Padişahta kızını bu küçük şehzade ile evlendirir.
Masaldaki Eş Seçme : Bu masalda padişahın en küçük oğlu evleneceği kızı cesaretiyle elde eder. Küçük oğul ejderhayı öldürerek hem kızın hem de babasının gözüne girer ve evlenirler.DÜNYA GÜZELİ
Özet : Ülkenin birinde padişah hastalanır ve kör olur. Padişahın en küçük oğlu da babasının gözlerini iyileştirmek için ilaç bulamaya gider. Şehzadenin sihirli bir atı vardır sürekli ona yardım eder. Yola çıktıktan sonra en küçük oğlu bir ülkeye gelir. Buradaki padişahın isteklerini yerine getirmek zorundadır. Bu istekleri yerine getirirken hep atı dile gelir ve ona yardımeder. Bu padişah çocuktan dünya güzeli getirmesini ister. Şehzade de atının yardımıyla kız bulur padişahın yanına getirir; fakat dünya güzeli akıllı, zeki ve yakışıklı olan şehzadeye aşık olur. Padişaha oyun oynarlar öldürürler ve şehzade ile evlenirler.
Masaldaki Eş Seçme : Bu masalda şehzade dünya güzeli ile evlenmesini sağlayan genç yakışıklı zeki ve cesur özelliklerini bulundurmasıdır.En önemlisi bu masalda gene baş kahramana yani şehzadeye yardım eden atı sayesinde belalardan kurtulur ve dünya güzeli ile evlenir.

ZENGİN HAMAMI

Özet : Bir çamaşırcı kadın ve onunda bir kızı vardır. Kız ille de zengin hamamında yıkanmak ister. Fakat paraları olmadığı için kızı hamama almazlar. Kız başlar ağlamaya. Annesi bu duruma çok üzülür veçamaşırına gittiği bir kadının evinde olanları anlatır. Hanımda onlara yardım eder. Hamamda kız başka bir hanımla karşılaşır ve ona zengin olduğu yalanını söyler ve mahçup olmamak için gördüğü bir zenginin konağına burası benim evim der. Bu konağın beyine kendisine yardım etmesini söyler. Beyde kızı görünce bakıyor ki güzel hemde aklı bir kız hamamdan çıktığı içinde bin kat daha güzelleşmiş, kıza onunlaevlenmesini teklif ediyor. Kızda kabul eder. Mutlu bir şekilde yaşarlar.
Masaldaki Eş Seçme : Yukarda ki masalda konağın beyi evleneceği kızı seçerken güzelliğine, açık sözlülüğüne ve temizliğine bakar.

SITTİ NUSRET
Özet : Zengin bir tüccar ve karısı hiç çocukları olmadığıiçin çok üzülürlermiş. Bir gün bir derviş bunlara çocukları olsun diye yardım edeceğini söylemiş. Fakat dervişin bir şartı varmış kız 7 yaşına gelince kızı dervişe vereceklermiş. Fakat tüccar ve karısı sözlerinde durmazlar. Daha sonra derviş kızı konağına alır ve kızı yapar. Bir gün b,r şehzade bu kızı tüm kızlar bahçede oynarken Kuran okuyup namaz kılarken görür. Kızın bu durumu şehzadenin çokhoşuna gider ve şehzade annesine der ki: Bu zamanda böyle kızlar yetişir mi anne? Ben bu kızı alacağım der.
Masaldaki Eş Seçme : Yukarıda ki masalda şehzade kızı eş olarak seçerken terbiyesine ve aklına hayran kaldıktan sonra evlenmek ister. Bu masalın bu kısmında anlatılan durumda görüldüğü gibi şehzadenin eş seçme yöntemi kızın terbiyesine ve aklına hayran kalması sonucu olmuştur....