Les ressources financiers des banques commerciales

Pages: 13 (3075 mots) Publié le: 23 février 2011
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

REFERAT:

Resursele financiare ale Bancilor Comerciale

A realizat : Tripac Anna
EMREI-281

Cuprins :

Introducere…………………………………………………………..3

1. Resursele proprii ale bancii ………………………………….4

2. Resurse bancare atrase………………………………….…….7

3. Analiza resurselor financiare ale bancii Victoriabank…….10

4.1 Analizaresurselor financiare proprii…………………11

4.2 Analiza resurselor financiare atrase………………......11

Bibliografie……………………………………………………….....13

Introducere

Sistemul financiar-bancar are ca obiect instrumentele si tehnicile de plata care reprezinta un domeniu de pregnanta importanta in desfasurarea operatiunilor economice si financiare in economia de piata. Aceste operatiuni economice seefectueaza cu ajutorul capitalului bancii, (instrumentul cu care banca isi desfasoara activitatea), in acelasi timp fiind ca o garantie a bancii fata de deponentii sai Toate aceste tresaturi ale capitalului au facut ca resursele bancii, baza forte a bancii, sa fie un obiect de cea mai mare importanta in studiul activitatii bancare, sa i se acorde o importanta primordiala.Evolutiile in domeniu, careau fost determinate atit de cresterea considerabila a dimensiunilor activitatii bancilor au facut ca banca sa ocupe un loc foarte important in activitatea economica a unei tari si respectiv se pun eforturi organizatorice de a opera cu maxima eficienta,Sistemul financiar bancar ca o parte specifica a relatiilor monetare privind instrumentile si tehnicile de plata s-a dezvoltat puternic sustinuta detehnologia moderna, de progresile intense ale informaticii si telecomunicatiilor.In tarile dezvoltate, ultimii 10 – 15 ani au reprezentat o etapa de ample transformari in domeniul bancar care au solicitat actiuni ample de organizare si reorganizare a resurselor bancii. Un asemenea proces continua cu efervescenta, promovat fiind de cerintele cresterii eficientei activitatii bancare.Extinderearelatiilor bancare cu tarile din Uniunea Europeana si toate straduintile sistemului bancar de a ne alinia si integra cit mai repede in spatiul economic european necesita cu prioritate cunoasterea normelor bancare care in principal tin de resursele bancii ,de marimea lor , de administrarea lor.
Este evident ca pentru Republica Moldova aceste norme, tehnici si tehnologii noi au cu necesitate o eminentapregnanta, fie ca elemente componente ale reformei sistemului financiar bancar de la noi de catre forurile internationale monetare si bancare sau pur si simplu ca o aliniere la normele si tehnicile utilizate in tarile dezvoltate din Europa si, de fapt pe plan mondial.

1. Resursele proprii ale bancii
Resurselee proprii sunt constituite din capitalul subscris de actionari si beneficiiledistribuite si inglobate in diferite fonduri de rezerva sau de risc.
Fondurile proprii sunt constituite din capitalul social vărsat la care se adaugă următoarele elemente:
* rezerve legale;
* rezerve din diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului ;
* fondul imobilizărilor corporale;
* fondul pentru creşterea surselor proprii de finanţare;
* rezerve statutare (alteledecât cele legale);
* rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând profit;
* diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului.
Din care se deduc următoarele:
* repartizarea profitului;
* credite subordonate acordate altor bănci şi societăţi financiare;
* participaţii deţinute la bănci şi societăţi financiare;
* cheltuieli de repartizat şi cheltuieliînregistrate în avans;
* valoarea neamortizata a cheltuielilor de constituire.
Ca orice societate, o banca poseda un capital propriu. Dar acest capital este neinsemnat in raport cu cifra de afaceri si constituie mai mult o garantie fata de deponenti. 
Acest capital – intr-o proportie mai mare sau mai mica – este imobilizat cu ocazia infiintarii bancii in cladiri, materiale, masini de calcul,...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Banques commerciales
  • Banque commerciale
  • Les banques commerciales
  • Relation banque centrale/banque commerciales
  • La mobilisation des ressources financiers
  • gestion des flux financier dans la banque
  • Banques et Marches Financiers
  • La foction commercial dans les entreprise financiers

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !