Droit

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 3 (596 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 15 novembre 2009
Lire le document complet
Aperçu du document
Decizia Nr 148/2003
Privind constitutionalitatea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei
(M.Of. nr 317 din 12 mai 2003)

Cuvinte cheie: procedura de initiere a revizuirii Constitutiei;limitele revizuirii; drept de proprietate; acces liber la justittie

Autorul sesizarii: sesizare din oficiu asupra initiativei de revizuire a Constitutiei , in temeiul art 144 lit a teza finala dinConstitutie

Obiectul sesizarii: propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei

Decizia Curtii Constitutionale :

1 criteriul formal: propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei afost initiata cu respectarea prevederilor art 146 alin 1 din Constitutie

2. criteriul material a) prevederile alin 7 ce urmeaza a fi introduse la art 41 sunt neconstitutionale, deoarecear avea caefect suprimarea unei garantii a dreptului de proprietate, incalcandu-se astfel limitele revizuirii prevazute de art 148 alin 2 din Constitutie
b) dispozitiile ce urmeaza a fi introduse la art 132alin 8 sunt neconstitutionale, deoarece se afla in contradictie cu prevederile art 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ar avea ca efect suprimarealiberului acces la justitie, incalcandu-se astfel limitele revizuirii prevazute de art 148 alin 2 din Constitutie

Motivarea deciziei

1. criteriul formal din examinarea listelor ce cuprindsemnaturile initiatorilor propunerii de revizuire, se constata ca propunerea legislativa a fost semnata de 233 deputati si 94 senatori , ceea ce reprezinta mai mult decat o patrime din numarul membrilorCamerei Deputatilor( 345) ,respective din numarul senatorilor (140). Prin urmare, dreptul constitutional de initiativa in vederea revizuirii Constitutiei a fost exercitat cu respectarea prevederilor Legiifundamentale

2criteriul material
a. Protectia dreptului de proprietate alin 7 din art 41 prevedea ca prezumtia dobandirii licite a bunurilor, prevazuta la alin 7, nu este aplicabila...